Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Casus

Hoe zit het met je zorgverzekering als je verblijfsvergunning verlopen is?

10 februari 2022
Als je geen Nederlandse nationaliteit én geen verblijfsvergunning hebt, dan ben je niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Je kan dan ook geen Nederlandse basisverzekering afsluiten. Maar hoe zit het met de verzekeringsplicht als je een tijdelijke verblijfsvergunning hebt?
verblijfsvergunning zorgverzekering

Verblijfsvergunning verlopen
Als je een verblijfsvergunning hebt, dan kan je een basisverzekering afsluiten. Selda (38 jaar) heeft een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar. Haar vergunning is gisteren verlopen en ze is te laat om verlenging aan te vragen. Ze belt Zorgverzekeringslijn hoe het nu zit met haar zorgverzekering en of ze nog wel verzekerd is. Zorgverzekeringslijn geeft aan dat Selda op dit moment niet verzekerd is voor de Wet langdurig zorg (Wlz). En als je niet Wlz verzekerd bent, dan kan je ook geen Nederlandse zorgverzekering hebben. De zorgverzekeraar moet haar zorgverzekering beëindigen. Wij raden haar aan om zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag bij de IND in te dienen en contact op te nemen met haar zorgverzekeraar. Selda kan weer een zorgverzekering aanvragen op het moment dat de verblijfsvergunning opnieuw is uitgegeven.

Goed om te weten!
Is de verblijfsvergunning verlopen, maar was de verlenging wel op tijd aangevraagd? Dan blijft de verzekeringsplicht bestaan en mag de zorgverzekeraar de zorgverzekering niet opzeggen. Dat zelfde geldt als er bezwaar is gemaakt of er in beroep is gegaan tegen een beslissing van de IND. Ook dan blijft de verzekeringsplicht doorlopen.

Tijdelijk onterecht verzekerd, en nu?
Stel dat de zorgverzekeraar de zorgverzekering van Selda niet heeft beëindigd. Dan is Selda onterecht verzekerd. Dat komt mogelijk doordat de zorgverzekeraar op een later moment een bestandsvergelijking uitvoert. Daaruit moet blijken dat Selda een periode onterecht verzekerd is. De zorgverzekeraar kan de onverzekerde periode met terugwerkende kracht herstellen. Dit betekent dat de betaalde zorgpremies teruggestort worden. De zorgkosten die Selda in die periode heeft gemaakt, zijn dan ook voor eigen rekening. De zorgverzekeraar kan de verzekerde ook uitschrijven op het moment van de constatering van een onterechte inschrijving.

 Tip! Vraag op tijd verlenging van je verblijfsvergunning aan dan blijf je verzekerd.