Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Bestuursrechtelijke premie wanbetalers en onverzekerden 2023

27 december 2022
De bedragen van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers en de bestuurlijke boete voor onverzekerden wijzigen ieder jaar. De bedragen vanaf 1 januari 2023 vind je in dit artikel.
premie CAK

Bestuursrechtelijke premie
Bij een betalingsachterstand van 6 maandpremies meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het CAK als wanbetaler. Vanaf dat moment betaalt de verzekerde de bestuursrechtelijke premie van € 165,70 (2023) per maand.  Zo kan je bij het CAK worden afgemeld.

Bestuurlijke boete
Het CAK spoort onverzekerden op en verzoekt hen een zorgverzekering af te sluiten. Als de onverzekerde toch geen zorgverzekering afsluit, dan kan het CAK tot twee keer een boete van € 472,25 (2023) opleggen.
Zo sluit je een zorgverzekering af.

Ambtshalve verzekering
Sluit de onverzekerde na de twee boetes geen zorgverzekering af, dan gaat het CAK over tot het ambtshalve verzekeren. De premie bedraagt € 157,42 (2023) en wordt 12 maanden lang via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering ingehouden.

Zorgtoeslag gaat extra omhoog
De zorgtoeslag gaat extra omhoog per 1 januari 2023. De toeslagen gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Daarnaast zijn ook de inkomensgrenzen verhoogd, zodat meer mensen recht hebben op zorgtoeslag. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. Voor verzekerden met toeslagpartner is de zorgtoeslag maximaal € 265,- per maand en voor verzekerden zonder toeslagpartner is de maximale zotgtoeslag € 154,-.