Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Bestuursrechtelijke premies en zorgtoeslag 2024

21 november 2023
De bedragen van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers en de bestuurlijke boete voor onverzekerden wijzigen ieder jaar. Ook de zorgtoeslag verandert in 2024. De bedragen vanaf 1 januari 2024 vind je in dit artikel.
premie CAK

Bestuursrechtelijke premie
Bij een betalingsachterstand van 6 maandpremies meldt de zorgverzekeraar de verzekerde aan bij het CAK als wanbetaler. Vanaf dat moment betaalt de verzekerde de bestuursrechtelijke premie van € 175,20 (2024) per maand.  Zo kan je bij het CAK worden afgemeld.

Bestuurlijke boete
Het CAK spoort onverzekerden op en verzoekt hen een zorgverzekering af te sluiten. Als de onverzekerde toch geen zorgverzekering afsluit, dan kan het CAK tot twee keer een boete van € 496,74 (2024) opleggen.
Zo sluit je een zorgverzekering af.

Ambtshalve verzekering
Sluit de onverzekerde na de twee boetes geen zorgverzekering af, dan gaat het CAK over tot het ambtshalve verzekeren. De premie bedraagt € 165,58 (2024) en wordt 12 maanden lang via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering ingehouden. Heb je geen vast inkomen, dan krijg je een betaalverzoek van het CJIB.

Zorgtoeslag volgend jaar
De zorgtoeslag is in 2024 maximaal € 123,- per maand voor één persoon voor een meerpersoonshuishouden is het maximale bedrag € 236,-.