Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Betalingsproblemen

Als je 6 maandpremies niet aan je zorgverzekeraar betaalt, dan word je bij het CAK aangemeld als wanbetaler. Je betaalt dan (bestuursrechtelijke) premie aan het CAK en die is veel hoger dan de gemiddelde zorgpremie. Het is verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar en een betalingsregeling te treffen. Je voorkomt hiermee dat je schuld groter wordt.

Tip! Heb je een gezamenlijke polis en betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar? Dan is het handig om de polis te splitsen. De verzekerde kan eigen zorgverzekering afsluiten en start met een schone lei.

PREMIEACHTERSTAND?

Neem zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar

Als je een betalingsregeling wilt afspreken met je zorgverzekeraar, moet je eerst weten wat je totale schuld is. Je totale schuld kan bestaan uit de zorgpremie, het eigen risico, de eigen bijdrage, eventuele incassokosten en rente. Weet je niet hoe hoog je schuld precies is? Vraag dan je zorgverzekeraar om een overzicht van je totale betalingsachterstand (een zogenaamde opgave van schuld) met de voorbeeldbrief 'Opgave van schuld' (Microsoft Word).

Bereken welk maandbedrag je kunt missen naast je normale premiebetaling. Gebruik hier bijvoorbeeld het formulier Geldzaken in balans (Microsoft Word) voor. Voor het aanvragen van een betalingsregeling, kun je de voorbeeldbrief 'Betalingsregeling afspreken' (Microsoft Word) gebruiken.

Heb je hulp nodig bij het bepalen van een juist aflossingsbedrag? Kijk dan op de website www.betalingsregelingen.nl.

 

 


Kijk hoe Jos een betalingsregeling afspreekt met zijn zorgverzekeraar.

Wil je zorgverzekeraar een hoger maandelijks aflossingsbedrag dan jij kunt betalen? Probeer dan aan te tonen dat je echt niet meer kunt missen. Bijvoorbeeld met het inkomsten- en uitgavenformulier 'Geldzaken in balans' (Microsoft Word).

Worden jij en je zorgverzekeraar het echt niet eens over een betalingsregeling en vind je dat de zorgverzekeraar te weinig rekening houdt met jouw specifieke omstandigheden? Dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ

 

 

De zorgverzekeraar zal je dan een herinnering sturen en je kunt dan alsnog betalen. Betaal je nog niet, dan kan de zorgverzekeraar het incassobureau of de deurwaarder vragen de schuld te innen.

Was je aangemeld bij het CAK als wanbetaler en heeft de zorgverzekeraar de aanmelding opgeschort, omdat je een betalingsregeling had? Dan zal de zorgverzekeraar je opnieuw aanmelden. of de opschorting ongedaan maken. Je moet dan weer de bestuursrechtelijke premie van € 165,70 (2023) per maand aan het CAK betalen.

Voor het overeenkomen van een betalingsregeling is zogenaamde ‘wilsovereenstemming’ vereist. Dit betekent dat zowel de verzekerde als de zorgverzekeraar het eens moeten zijn over het maandbedrag, de startdatum en de looptijd van de regeling.

Iedere zorgverzekeraar hanteert voor betalingsregelingen eigen richtlijnen. Lukt het niet een betalingsregeling af te spreken, lees dan deze tips.

Enkele tips om ervoor te zorgen dat je je betalingsregeling na kunt komen:

  • Bekijk voordat je de betalingsregeling afsluit goed hoeveel je maandelijks kan missen.
  • Houd rekening met betaling van het eigen risico.
  • Kies de beste afschrijfdatum voor je premie.
  • Betaalde je bestuursrechtelijke premie aan het CAK  en ga je nu weer premie aan de zorgverzekeraar betalen? Bekijk dan deze extra tip!

Ook als je nog geen betalingsregeling hebt, kun je alvast beginnen met het aflossen van je schuld. Stel jij wil € 30,- per maand betalen en je zorgverzekeraar geeft aan dat je € 55,- per maand moet aflossen. Los dan in ieder geval iedere maand die € 30,- af op je schuld. Je laat dan zien dat je van goede wil bent en de schuld loopt tenminste niet verder op

De zorgverzekeraar moet weten waar de betaling voor bedoeld is. Als niet uit de betaling af te leiden is dat deze bedoeld is om bijvoorbeeld de premie te voldoen, kan de verzekeraar hier bijvoorbeeld een openstaande rekening van het eigen risico mee voldoen.
Om verwarring te voorkomen, adviseren wij bij een betaling altijd het betalingskenmerk te gebruiken dat in de rekening van je zorgverzekeraar is vermeld. Dit kenmerk bestaat uit een cijferreeks van 14 of 16 getallen.

Als je bent afgemeld als wanbetaler bij het CAK, ga je weer premie aan de zorgverzekeraar betalen. Vraag de zorgverzekeraar om de eerste maandpremie op te nemen in de betalingsregeling. Je voorkomt dan dat je in één maand premie moet betalen aan het CAK en aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int namelijk vooraf de premie en het CAK achteraf.

Een zorgverzekeraar is verplicht een betaling te verwerken, conform het betalingskenmerk of de duidelijke omschrijving. Ook als nog andere, oudere vorderingen openstaan. Als je zorgverzekeraar een betaling toch anders verwerkt, dan kun je de verzekeraar hierop aanspreken en hem vragen de betaling te corrigeren.

De premie aan de zorgverzekeraar betaal je vooruit. Je kunt de zorgverzekeraar vragen om de maandelijkse premie op een bepaalde datum af te laten schrijven. Bijvoorbeeld vlak nadat je je inkomen of zorgtoeslag hebt ontvangen. Zo voorkom je dat betalingen worden vergeten of worden gestorneerd wegens onvoldoende saldo.

Je kunt de rekening voor het eigen risico gespreid betalen.

Ben je gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire? Meer informatie over het herstellen van de fouten vind  je op de website Toeslagen Herstel van de Belastingdienst.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Mail met ons, Chat met ons of bel ons gratis op 0800 64 64 644.