Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Jubileumcongres SKGZ Zorgverzekeringslijn

Iedereen toegang tot zorg!
Doen wat hoort of wat helpt?

Terugblik Jubileumcongres SKGZ-Zorgverzekeringslijn:

Iedereen toegang tot zorg! Doen wat hoort of wat helpt?

Dit jaar bestaat SKGZ Zorgverzekeringslijn 10 jaar, reden genoeg voor een bijzonder Jubileumcongres op donderdag 9 november. We kijken terug op een mooie dag met enthousiaste deelnemers, bijzondere sprekers, verrassende inzichten en een spraakmakende afsluiting.

In de ochtend zoomden we in op actuele ontwikkelingen rond de toegang tot zorg.  Vanuit de optiek ‘het zorgstelsel, dat zijn wij’, zijn we ’s middags aan de slag gegaan met knelpunten rondom de zorgverzekering als toegangspoort tot zorg. Dat gebeurde in workshops die inspireren om op een andere manier te denken en te doen. Meer vanuit de bedoeling en het adagium dat voorkomen beter is dan genezen.

Presentaties

Christine Bleijenburg
Het burgerberaad als hulplijn
Jaap van Dooren
Problemen tackelen met de methodiek van Garage de bedoeling
Lenka Hora Adema
Ombudsman voor een dag
Katinka Polderman
Beslisboom ‘Kan het eenvoudiger?’
Richard Heijink
Onderzoek Met de stroom mee
Thom Verheggen
Doen wat hoort of wat helpt? 
Ziekmakende schulden? Weg Ermee!
Praatplaat: Een zinvolle omweg
Video: Een zinvolle omweg

Sprekers en workshopbegeleiders

Sander Heijne - onderzoeksjournalist en dagvoorzitter

Sander Heijne - onderzoeksjournalist en dagvoorzitter

Onderzoeksjournalist en historicus Sander Heijne is onder meer bekend als auteur van de boeken ‘Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u’, ‘Fantoomgroei’ en van het tv-programma 'Scheefgroei in de polder'. Sander maakt duidelijk waarom marktwerking de zorg eerder duurder en bureaucratischer heeft gemaakt dan goedkoper en efficiënter. Maar hij reikt ook de handvatten aan voor wat we zelf kunnen doen om het tij te keren.
Richard Heijink - senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Richard Heijink - senior adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

"Het perfecte zorgstelsel bestaat niet. Door het complexe samenspel tussen burgers, zorgorganisaties, wetten en regels te doorgronden, kunnen we wel stappen vooruit zetten." Richard Heijink is senior adviseur bij de RVS. Zijn kennis en ervaring op economisch vlak zet hij in bij RVS-thema’s die gaan over stelsels, financiering en bekostiging van zorg en monitoring en evaluatie van beleid.
Petra van Holst - algemeen directeur  van Zorgverzekeraars Nederland

Petra van Holst - algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland

Bij Zorgverzekeraars Nederland werken wij aan houdbare zorg waarbij de persoon centraal staat. We staan niet aan het bed, maar we kennen de praktijk en verbinden zorgverzekeraars met elkaar, en met de politiek, zorgverleners en patiëntenorganisaties.
Tamara Madern - directeur Instituut voor Recht - lector Schuldenpreventie en Vroegsignalering

Tamara Madern - directeur Instituut voor Recht - lector Schuldenpreventie en Vroegsignalering

Om schulden te voorkomen, is aandacht voor het financieel gedrag van mensen noodzakelijk. Aan de ene kant vraagt dat dat er goede interventies zijn om mensen te ondersteunen, aan de andere kant vraagt dit kritisch kijken naar de huidige maatschappij en de eisen die de maatschappij stelt aan mensen.
Karina Raaijmakers - bestuursvoorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

Karina Raaijmakers - bestuursvoorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

We staan met z’n allen aan de lat voor de maatschappelijke opgave om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden,” schrijft Karina Raaijmakers in het Nza-jaarverslag 2022. Dit complexe vraagstuk vraagt van alle betrokkenen een andere manier van denken en werken, is haar overtuiging.

Arthur Schellekens - directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland - vervangen door Winny Toerens

Arthur Schellekens - directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland - vervangen door Winny Toerens

Per 1 september 2023 is Arthur Schellekens de nieuwe directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Arthur heeft ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen, met het verenigingsmanagement en op het vlak van de belangenbehartiging. Hij zet zijn kennis en ervaring in om de Patiëntenfederatie de komende jaren stevig te (blijven) positioneren binnen het zorgdomein en de positie van de patiënt in het bijzonder te versterken.
Thom Verheggen - ontmanager en trainer

Thom Verheggen - ontmanager en trainer

Wat was ook alweer de bedoeling van onze organisatie? En wat hebben we allemaal opgetuigd aan regels, afspraken, hiërarchie en systemen om dat te laten lukken? De vraag is of we doen wat hoort of wat helpt. Elke dag komen we in ons werk een paar keer op deze splitsing. Door je daar bewust van te zijn, maak je misschien wel andere keuzes.
Frederique van Zomeren - ombudsman zorgverzekeringen

Frederique van Zomeren - ombudsman zorgverzekeringen

‘Als je een probleem hebt, wil je dat er iemand naar je luistert en met je meedenkt. Of in ieder geval goed uitlegt hoe het precies zit met die regels, vergoedingen, eigen risico en eigen bijdragen.’ Frederique is een bevlogen en ervaren mediator en jurist. Ze heeft een achtergrond in recht en internationale onderhandelingen met ruime ervaring in bemiddeling bij complexe thema’s op het snijvlak van de publieke en private sector en in de zorg.
Lenka Hora Adema - specialist conflicthantering en docent mediation VU Amsterdam

Lenka Hora Adema - specialist conflicthantering en docent mediation VU Amsterdam

Lenka is gespecialiseerd in conflicthantering binnen overheden, samenwerkingsconflicten en arbeidsconflicten. Daarnaast is Lenka docent mediation aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder werkte Lenka in de advocatuur, bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Christine Bleijenberg - associate lector Urban Governance Haagse Hogeschool

Christine Bleijenberg - associate lector Urban Governance Haagse Hogeschool

Christine is expert op het gebied van burgerparticipatie waaronder lokale burgerberaden. De afgelopen jaren voerde ze samen met collega’s evaluatieonderzoek uit naar het mini-burgerberaad klimaat in Amsterdam en twee burgerberaden over de energietransitie in Den Haag en dit najaar in Leiden. Ze is als kennispartner betrokken bij de pilot gemeentelijke burgerfora van VNG en BZK. Per 1 juli van dit jaar is ze toegetreden als expertlid participatie van de Maatschappelijke Raad Schiphol.
Jaap van Dooren - coördinator Maatwerkplaats UWV

Jaap van Dooren - coördinator Maatwerkplaats UWV

Als coördinator maatwerkplaats houdt Jaap van Dooren zich bezig met 'dit-kan-niet-de-bedoeling-zijn-casussen'. Dat gebeurt door vanuit meerdere perspectieven te brainstormen over oplossingen voor deze vaak schrijnende situaties. Doel van deze succesvolle en inspirerende aanpak is om de menselijke maat en maatwerk in én tussen organisaties normaal te maken.
Marieke Thoomes - coördinator Maatwerkplaats UWV

Marieke Thoomes - coördinator Maatwerkplaats UWV

Als coördinator Maatwerkplaats ziet Marieke regelmatig dat mensen buiten hun schuld tussen wal en schip vallen: 'Door te doen, te verbinden, te denken en weer te doen, fixen we individuele vraagstukken. Daarbij pakken we óók de knelpunten aan die voor meer mensen gelden. Op die manier werken we aan verbeteringen in de  dienstverlening, de werkprocessen, de regels en uiteindelijk ook in de wetten. Dat doen we vooral samen en daar ben ik trots op'.
Inge Tra-Wijnakker

Inge Tra-Wijnakker

Inge Tra-Wijnakker is Programmamanager Patiëntenparticipatie bij CZ en was nauw betrokken bij opzet en de uitvoering van het Zorgberaad in Zeeland.
Katinka Polderman - cabaretier

Katinka Polderman - cabaretier

We sluiten de dag feestelijk af met een speciaal optreden van ‘Meesterbeslisbomenmaker des vaderlands’ Katinka Polderman, cabaretier en onder meer bekend van haar colums voor Spits, Trouw en de Volkskrant. Verder is Katinka vaste medewerker van het radioprogramma Spijkers met Koppen en is ze als redactie/samensteller betrokken bij Andermans Zomerveren, het live theaterprogramma dat Radio 5 in de zomermaanden uitzendt.