Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Een betalingsafspraak, maar geen afmelding!

21 november 2018
Ben je als wanbetaler aangemeld bij het CAK, dan betaal je bestuursrechtelijke premie. De zorgverzekeraar moet je aanmelding opschorten, zodra je een betalingsregeling afspreekt. Je betaalt vanaf dat moment geen bestuursrechtelijke premie meer. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Wat kan je dan doen?
betalingsregeling zorgverzekeraar

Makkelijker schulden oplossen
Het is voor verzekerden sinds de aanpassing in de Zorgverzekeringswet (juli 2016) makkelijker om schulden bij de zorgverzekeraar op te lossen. Een van de aanpassingen is dat je een betalingsregeling met je zorgverzekeraar kunt afspreken, waardoor je geen bestuursrechtelijke premie meer hoeft te betalen. Je betaalt dan in plaats van de bestuursrechtelijke premie weer de normale zorgpremie en een bedrag voor de aflossing van je schuld. Je kunt een betalingsregeling afspreken met je zorgverzekeraar, maar ook met het incassobureau of de deurwaarder van je zorgverzekeraar. De regeling moet altijd voor de hele schuld zijn.

Leg je afspraken goed vast
Voor het afspreken van een betalingsregeling moet er wilsovereenstemming zijn. Dat betekent dat jij en je zorgverzekeraar het eens moeten zijn over het maandbedrag, de startdatum en de looptijd van de regeling. Zorg dat deze afspraken vastliggen. Stuurt de zorgverzekeraar je geen bevestiging of wil de zorgverzekeraar de afspraak niet bevestigen? Bevestig dan zelf de afspraken. Dat gaat het makkelijkst per e-mail. Je zorgverzekeraar moet de aanmelding bij het CAK opschorten per 1e van de volgende maand die volgt op de maand waarin je de betalingsregeling bent overeengekomen.

Wel afbetalen, geen afmelding; wat nu?
Heb je wel een betalingsregeling, maar betaal je nog steeds bestuursrechtelijke premie? Vraag je zorgverzekeraar dan om de aanmelding bij het CAK alsnog op te schorten. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Doet je zorgverzekeraar dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).