Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Verkorting looptijd WSNP past in tendens om eerder hulp te bieden

21 juni 2023
Minister Weerwind (van Rechtsbescherming) heeft besloten dat de verkorting van de wettelijke schuldsanering ( WSNP) op 1 juli ingaat. De saneringsperiode is dan 18 maanden, tenzij de rechter anders besluit. Ook de aflosperiode van de minnelijke schuldregeling (MSNP) wordt naar 18 maanden verkort. De hoop is dat mensen hierdoor eerder hulp zoeken als zij financiële problemen hebben. Als schulden vroegtijdig herkend en aangepakt worden, zijn de gevolgen minder problematisch.
verkorting schuldsanering

Preventie en vroege aanpak worden steeds belangrijker
Bij Zorgverzekeringslijn merken wij dat gemeenten, maar ook het UWV, cliënten in een vroeg stadium willen helpen om een gezonde financiële situatie te krijgen. In de afgelopen maanden hebben we dan ook een groeiende groep consulenten getraind die mensen vroegtijdig ondersteunen bij geldzorgen.

45% van de signalen zijn van de zorgverzekeraar
De nota van de zorgverzekeraar is een van de eerste rekeningen die niet betaald wordt en vaak een teken van beginnende schulden. Uit de Monitor Vroegsignalering 2022 van Divosa blijkt dat 45% van de signalen bij Vroegsignalering afkomstig is van zorgverzekeraars. “Als je er vroeg bij wilt zijn is het dus belangrijk om deze signalen niet te missen,” zegt Thea Aantjes trainer bij Zorgverzekeringslijn.

De signalen van premieschulden
Maar hoe herken jij die beginnende schulden bij de zorgverzekeraar? En wat kun je vervolgens doen? Hieronder een greep uit onze tips!

 1. Brieven van de zorgverzekeraar
  Zie je bij je cliënt veel (ongeopende) post van de zorgverzekeraar? Dan is dat vaak een signaal dat er problemen zijn. De zorgverzekeraar stuurt meerdere brieven als er een premieachterstand is. Eerst een kosteloze herinnering, dan een 2-maandsbrief (bij 2 maanden premieachterstand), en een 4-maandsbrief (bij 4 maanden premieachterstand).

  Bekijk eerst of de premiebetalingen weer hervat kunnen worden. Soms kan een ander incassomoment in de maand helpen, bijvoorbeeld direct na de betaling van de zorgtoeslag. Vaak kun je dit online regelen bij de zorgverzekeraar. Als je dit op tijd doet, kun je voorkomen dat je cliënt in de wanbetalersregeling terecht komt.
 2.  Een inhouding van € 165,70 op het inkomen of omleiding van de zorgtoeslag
  Als je cliënt 6 maandpremie’s achterstand heeft, krijgt hij weer een brief van de zorgverzekeraar en wordt hij aangemeld bij het CAK. Je cliënt betaalt dan de hogere bestuursrechtelijke premie. Deze wordt soms ingehouden op loon of uitkering. Dan zie je een inhouding van € 165,70. Soms schakelt het CAK het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in. Zij mogen de zorgtoeslag omleiden en sturen een betaalverzoek naar je cliënt. voor het resterende bedrag. Tip: denk aan deze omleiding als je cliënt aangeeft opeens geen zorgtoeslag meer te krijgen!Je cliënt kan weer uit de wanbetalersregeling stromen door een betalingsvoorstel te doen voor de volledige achterstand. Deze aflossing moet natuurlijk wel in het budget van je cliënt passen. Tip: start vast met betalen als je het voorstel doet!
 3. Je cliënt ontvangt een nieuw polisblad
  Als je cliënt een premieachterstand van 1 of 2 maanden heeft, wordt de aanvullende verzekering gestopt. Je cliënt krijgt dan tijdens het kalenderjaar een nieuw polisblad waar een lagere premie opstaat.Op de website van de Consumentenbond vind je losse aanvullende verzekeringen. Als je cliënt geen aanvullende verzekering meer heeft door een premieachterstand, kan dit een oplossing zijn. Deze verzekeringen sluit je per kalenderjaar af.
 4. Zorgmijding
  Soms merk je dat cliënten zorg mijden of uitstellen. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat ze een eigen bijdrage of eigen risico niet kunnen betalen. Of geen aanvullende verzekering (meer) hebben.Vraag daarom altijd door als je signalen van zorgmijding bemerkt!

Vraag een training aan als je nog meer tips wil
Tine Hodzelmans, trajectbegeleider Expertise Team Financiën bij de Gemeente Rotterdam, vroeg een training bij Zorgverzekeringslijn aan voor de nieuwe medewerkers bij het Expertise Team Financiën. “De training heeft ervoor gezorgd, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het signaleren van de zorgverzekeringsschulden, maar ook het verhelpen van deze schulden. Dat is zeer waardevol. Er wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe het proces van een schuld bij de zorgverzekering werkt, en hoe wij hier efficiënt mee om kunnen gaan. Hiermee kunnen wij de burgers nog sneller helpen om schuldenvrij te worden.’’ Wil je net als de gemeente Rotterdam een training volgen bij Zorgverzekeringslijn? We trainen jou en je collega’s ook graag. En natuurlijk krijg je tijdens de training nog meer tips om zorgverzekeringsschulden te herkennen en op te lossen. Kijk op onze website voor de mogelijkheden!