Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Correctie van de zorgpremie in het VTLB weer mogelijk

1 maart 2022
Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet op 1 januari 2021 kan bij de berekening van de beslagvrije voet de zorgpremie niet meer volledig worden gecorrigeerd. Dit had nadelige gevolgen voor het ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB). Daarom is correctie van de zorgpremie in het VTLB weer mogelijk. In dit artikel lichten we toe hoe dit tot stand kwam en wat de gevolgen zijn voor de berekening van het VTLB.
correctie VTLB zorgpremie

Geen correctie van zorgpremie meer op beslagvrije voet
Vanaf 1 januari 2021 wordt er  gerekend met een normpremie. Bij een beslag wordt dan ook geen rekening meer gehouden met individueel verschuldigde premie. Het VTLB (het bedrag dat schuldenaren in een minnelijke of wettelijke schuldregeling overhouden) is op deze beslagvrije voet gebaseerd. Het gevolg hiervan is dat het vrij te laten bedrag ook niet langer gecorrigeerd werd met de daadwerkelijk verschuldigde zorgpremie.

De zorgkosten werden te hoog
Omdat de zorgpremie voor mensen in een schuldregeling niet langer gecorrigeerd kon worden, leidde dit er –  volgens onder andere de NVVK – toe dat schuldenaren de zorgverzekering aanpasten. Bijvoorbeeld door de aanvullende verzekering op te zeggen. In de praktijk zorgde dat voor een lagere premie, maar kwamen soms onvermijdelijke zorgkosten voor rekening van de schuldenaar, waardoor de schuldregeling in gevaar kwam.

Correctie van individuele lasten
De gevolgen van de vereenvoudigde beslagvrije voet voor schuldenaren in een schuldregeling bleken onredelijk. Je zou zelfs kunnen stellen dat het ontbreken van de correctiemogelijkheid een discriminatoir karakter had: gezonde mensen die geen aanvullende verzekering nodig hadden, hielden immers meer geld over dan mensen die vanwege hun gezondheid wel een aanvullende verzekering nodig hadden. Om die reden is vanaf  mei 2021 de correctie voor onder andere de zorgpremie weer opnieuw ingevoerd. Samen met de daadwerkelijke woonlasten en het kindgebonden budget worden deze individuele lasten nu binnen het nominale bedrag gecorrigeerd. Deze correctie is voortgezet in 2022 en nader uitgelegd in het VLTB rapport van RECOFA.

Soms kan een verhoging van het VTLB worden gevraagd
De schuldregelaar of rechter-commissaris kan dan worden verzocht om verhoging van het VTLB. Bijvoorbeeld als de toegepaste correcties geen oplossing bieden.  De rechter beslist dan  of een verhoging wordt toegekend. Voor een verhoging door  hogere medische kosten geldt wel dat kosten die niet medisch noodzakelijk zijn of die niet urgent zijn niet uit de boedel worden vergoed en dus uit het VTLB moeten worden betaald.

Goed om te weten! Voor de berekening van de beslagvrij voet wordt nog wel uitgegaan van de normpremie.