Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De 7 signalen om zorgverzekeringsschulden te herkennen

27 juni 2022
De rekening van de zorgverzekeraar is een van de eerste vaste lasten die mensen met financiële problemen niet meer betalen. Als hulpverlener is het belangrijk om op tijd de signalen van een achterstand te herkennen. Hieronder de zeven meest zichtbare signalen:
signalen zorgverzekeringsschulden
   1. Brieven van de zorgverzekeraar: naast herinneringen en aanmaningen per e-mail stuurt de zorgverzekeraar ook zogenaamde 2-, 4- en 6-maandsbrieven per post. Daarin staat precies aangegeven hoeveel maanden achterstand de cliënt heeft.
    Tip: check de datum van de brief voor de meest recente!
   2. Bericht dat de aanvullende verzekering beëindigd wordt. Verzekeraars doen dit vaak al bij 2 maanden premieachterstand.
   3. Bericht of bezoek van incassobureaus of deurwaarders. Dit zorgt voor extra kosten.
   4. Er wordt € 175,20 (2024) ingehouden op het inkomen door het CAK.
    Tip: check loon- of uitkeringsspecificatie!
   5. Cliënt ontvangt geen zorgtoeslag meer. De zorgtoeslag wordt omgeleid door het CJIB (in het kader van de Wanbetalersregeling).
   6. Betaalverzoek van het CJIB met vermelding ‘Wanbetalersregeling’. Bij niet betalen volgt een deurwaarder.
   7. Zorg mijden om geen zorgkosten te maken zoals het eigen risico of eigen bijdrage.

   

  Signaal 4, 5 en 6 maken duidelijk dat iemand is aangemeld voor de wanbetalersregeling en de hogere bestuursrechtelijke premie moet betalen. Zodra je een betalingsregeling treft met de zorgverzekeraar moet deze de aanmelding voor de wanbetalersregeling opschorten per 1ste van de volgende maand.