Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De CAK-wanbetalerslijst gebruiken bij vroegsignalering. Een goed idee?

16 november 2021
Een groeiend aantal gemeenten gebruikt de CAK-wanbetalerslijst bij vroegsignalering. Gemeenten ervaren dat het toevoegen van de lijst van meerwaarde is op de maandelijkse matching. Door het extra signaal, krijgen zij een completer beeld van de schuldensituatie van hun inwoners.
CAK-wantbetalerslijst vroegsignalering

Vroegsignalering: Hulp bieden voordat financiële problemen te groot worden
Vroegsignalering van schulden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak voor gemeenten. Gemeenten streven er bij vroegsignalering naar om inwoners met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te krijgen door gebruik te maken van signalen van betalingsachterstanden op de vaste lasten. De nadruk ligt hierbij op het woord vroeg. Het doel is om inwoners hulp aan te bieden voordat problemen te groot worden. In het Landelijk Convenant Vroegsignalering spraken zorgverzekeraars hier over af dat zij signalen van betalingsachterstanden doorgeven, die tussen de 30 en 100 dagen oud zijn.

De CAK wanbetalerslijst, geen vroeg signaal maar wel relevant
Als iemand wordt aangemeld bij het CAK als wanbetaler, heeft deze persoon een betalingsachterstand van tenminste 6 maandpremies. Dit betekent dat deze achterstand ruim ouder is dan 100 dagen. Kun je in dat geval nog wel spreken van vroegsignalering? Strikt genomen niet. Desalniettemin kan het een goed idee zijn om dit signaal wel te betrekken bij vroegsignalering. Een aantal redenen op een rijtje:

  • Er zitten op dit moment zo’n 172.000 mensen in de wanbetalersregeling. Je krijgt als gemeente over deze mensen geen signaal meer binnen van de zorgverzekeraar.
  • Ruim 100.000 mensen zitten al langer dan twee jaar in de wanbetalersregeling. Hoe langer iemand in de wanbetalersregeling zit, hoe kleiner de kans dat iemand er zelfstandig weet uit te komen.
  • Onderzoek heeft aangetoond dat een groot aantal mensen in de wanbetalersregeling nog niet in beeld zijn bij (schuld)hulpverlening. Tegelijkertijd is er wel vaak sprake van problemen op meerdere leefgebieden. Met andere woorden, er is wel vaak behoefte aan hulp.

Is het gebruik van de CAK wanbetalerlijst in lijn met de AVG?
Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (artikel 7b.1 lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. De Regeling stelt dat gemeenten deze gegevens mogen gebruiken voor “werkzaamheden die erop gericht zijn te bewerkstelligen dat een verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is”. Met andere woorden, het is toegestaan om als gemeente proactief contact te leggen met inwoners, die bij het CAK zijn aangemeld als wanbetaler.

De CAK wanbetalerslijst gebruiken bij matching
De webapplicatie RIS Matching van Inforing biedt op dit moment als enige de mogelijkheid om de CAK wanbetalerslijst in te lezen. Op deze manier kan ook dit signaal gebruikt worden bij het matchen van meerdere signalen van betalingsachterstanden op basis waarvan een hulpaanbod wordt gedaan. De wanbetalerslijst kan niet rechtstreeks door het CAK met Inforing worden gedeeld. Je moet als gemeente eerst zelf de lijst opvragen en deze daarna inlezen in RIS Matching.

Meer weten?
Wil je hier ook mee aan de slag en heb je nog vragen? Neem dan contact op met Roos Meertens, projectmanager gemeenten.