Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne verandert

14 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 geldt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. In dit artikel lees je wat de gevolgen hiervan zijn.
medische zorg Oekraïne

Nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne
Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Deze regeling heeft bijna hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg.

Vluchtelingen uit Oekraïne die werken hoeven geen zorgverzekering af te sluiten
Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne hoeven geen zorgverzekering af te sluiten. Ook niet als zij werken. Dat moest eerder wel. Zorgverzekeraars beëindigen daarom de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Verzekerden krijgen hierover een brief. Zij krijgen de mogelijkheid om hun zorgverzekering te houden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

Declareren wordt eenvoudiger voor zorgverleners
Heeft de vluchteling een Burgerservicenummer (BSN)? Dan worden de zorgkosten vanaf 1 juli 2022 vergoed uit de RMO. De gegevens zijn dan vanaf 1 augustus terug te vinden in de verzekeringsgegevens. Zorgverleners declareren (met terugwerkende kracht) de zorgkosten vanaf die datum via hun reguliere declaratiesysteem. Heeft de vluchteling geen BSN? Dan kan de zorgverlener de kosten declareren via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden bij het CAK.
Op termijn wordt het mogelijk om deze declaraties via het reguliere declaratiesysteem te declareren bij het CAK. De administratieve lasten voor zorgverleners worden hierdoor lager. Voor het indienen van declaraties hoeft de zorgverlener geen melding meer te doen bij het meldpunt onverzekerden.

Wil je meer informatie over de ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne? Bekijk dit lijstje met handige websites en telefoonnummers.