Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Ervaringen met de uitstroomregeling voor onderbewindgestelden

7 juli 2022
Op 1 juli 2019 is de Regeling Uitstroom Onderbewindgestelden (RUOB) in werking getreden. Deze regeling maakt het mogelijk dat mensen onder bewind makkelijker hun zorgverzekeringsschulden op kunnen lossen. Aan bewindvoerders is gevraagd wat hun ervaringen met de RUOB zijn. Ongeveer 140 bewindvoerderskantoren hebben hun ervaringen gedeeld met Zorgverzekeringslijn. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Je leest het in dit artikel.
uitstroomregeling onderbewindgestelden

De meerderheid van de bewindvoerders is bekend met de uitstroomregeling
77% procent van de bewindvoerders kent de uitstroomregeling. Van de bewindvoerders die bekend zijn met de regeling kent een derde de regeling via Zorgverzekeringslijn, een kwart is op de hoogte gebracht door brancheverenigingen en een kleine 10% door de zorgverzekeraar.

De meeste bewindvoerders maken gebruik van de uitstroomregeling
Van de bewindvoerders die bekend zijn met deze manier om cliënten onder bijzondere voorwaarden te laten uitstromen, zegt ruim 80 procent deze regeling ook actief in te zetten. De belangrijkste redenen daarvoor? Cliënten worden afgemeld als wanbetaler, ze lossen hun schuld af en de zorgverzekeraar scheldt een eventuele restschuld na 3 jaar kwijt. Redenen om de uitstroomregeling niet in te zetten, zijn de hoge administratie last en de bewindvoerder probeert eerst om een minnelijke of wettelijke schuldregeling in te zetten.

Bewindvoerders hebben behoefte aan meer informatie en uitleg
Ruim 50 procent van de respondenten wil graag meer informatie of uitleg over de uitstroomregeling. De manier waarop? Bewindvoerders geven de voorkeur aan een FAQ, een artikel op de website van Zorgverzekeringslijn of een korte training of webinar. Ook willen bewindvoerders graag direct een mail krijgen als er nieuwe informatie is. Daarnaast geven bewindvoerders aan dat de uitvoering van de regeling sterk verschilt per verzekeraar.

Wat vinden zorgverzekeraars van de regeling?
Zorgverzekeringslijn is ook benieuwd naar de ervaringen van zorgverzekeraars. Is de regeling effectief? Stromen veel verzekerden succesvol uit met behulp van deze regeling? En wat is het beleid voor de uitvoering van de regeling? Dit zijn vragen die wij zullen voorleggen aan de verzekeraars. Zorgverzekeringslijn zal de uitkomsten delen en waar nodig acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de regeling maximaal ingezet wordt.