Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Faillissement en zorgverzekeringsschulden

21 november 2018
Een verzekerde die in de wanbetalersregeling zit, kan zijn financiële verplichtingen niet meer nakomen. Hij wordt door de rechtbank failliet verklaard. Door deze uitspraak benoemt de rechter een curator die voornamelijk alle schulden inventariseert en daarnaast het vermogen beheert. Kan deze persoon die failliet is ondanks het faillissement uit de wanbetalersregeling stromen?

Betalingsregeling na faillietverklaring
Ja, deze persoon mag een betalingsregeling met de zorgverzekeraar aangaan. Het faillissement heeft geen invloed op de opschorting of afmelding bij het CAK. Failliet betekent niet automatisch schuldenvrij, dus het is geen afmeldreden voor de wanbetalersregeling. De curator rekent een VTLB uit. Dit is een vrij te laten bedrag dat buiten het faillissement valt. Hiermee kan de persoon die failliet is de maandelijkse verplichtingen zoals de zorgverzekeraar betalen. Deze persoon kan zich melden voor schuldhulpverlening bij de gemeente of de schuldhulpverlenende organisatie die in opdracht van een gemeente de schuldhulpverlening uitvoert nadat het faillissement helemaal is afgewikkeld.