Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Gemeenten kunnen gegevens betalingsachterstanden zorgpremie nu al gebruiken

10 juni 2020
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten vanaf 1 januari 2021 mogelijk. Maar gemeenten kunnen nu al gegevens ontvangen van inwoners die problemen hebben om hun zorgverzekering te betalen. Dat kan op de volgende twee manieren.
gegevensuitwisseling zorgpremie

Gegevensuitwisseling met het CAK
Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (hoofdstuk 7b lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken voor werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden uit de zorgverzekering. Gemeenten kunnen bij het CAK een lijst opvragen met (persoons)gegevens waaronder het BSN, en:

  • De verschuldigde bestuursrechtelijke premie die de wanbetaler moet betalen.
  • De datum van aanmelding bij het CAK.
  • De wijze waarop de bestuursrechtelijke premie wordt geïnd (via loon/ uitkering of het CJIB).
  • De zorgverzekeraar.

Op de lijst staan alle wanbetalers uit de gemeente van alle zorgverzekeraars.

Gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraars
De gemeente kan ook gegevens van burgers opvragen bij de zorgverzekeraar. Ook voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverzekeraars en gemeenten is de wettelijke grondslag te vinden in de Regeling zorgverzekering (hoofdstuk 7b lid 2). Een zorgverzekeraar mag aan gemeenten de volgende gegevens verstrekken:

  • Persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en verzekerden, zoals het Burgerservicenummer en NAW-gegevens.
  • Gegevens over de zorgverzekering en -verzekeraar zoals het type zorgverzekering en het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer.
  • Omvang van de schulden van de verzekeringsnemer.
  • De fase van het incassoproces waarin de inwoner zich bevindt.

Met deze gegevens kan de gemeente niet alleen instroom van inwoners in de wanbetalersregeling voorkomen, maar door in contact te komen met de schuldenaar, komen andere schulden ook eerder in beeld. Een schuld bij de zorgverzekeraar komt namelijk zelden alleen.

Meer weten?
Neem contact op met Roos Meertens (Projectmanager gemeenten) via Roos@zorgverzekeringslijn.nl of 088 900 69 65.