Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Gemeenten kunnen betalingsachterstanden zorgpremie inzien op twee manieren

21 september 2018
Vroegsignalering wordt steeds vaker door gemeenten en schuldhulpverlenende instanties ingezet om grotere schulden te voorkomen. Op basis van signalen, zoals een achterstand bij de zorgverzekeraar, kunnen inwoners benaderd worden voor passende hulp. Signalering van zorgverzekeringsschulden kan op twee manieren, via de zorgverzekeraars en via het CAK.

Gegevensuitwisseling met het CAK
Door aanpassingen in de Regeling zorgverzekering per 1 juli 2017 (hoofdstuk 7b lid 3), is er een wettelijke basis voor het uitwisselen van gegevens over wanbetalers tussen gemeenten en het CAK. Gemeenten mogen deze gegevens gebruiken voor werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden uit de zorgverzekering. Gemeenten kunnen bij het CAK een lijst opvragen met (persoons)gegevens waaronder het BSN, en:

  • De verschuldigde bestuursrechtelijke premie die de wanbetaler moet betalen.
  • De datum van aanmelding bij het CAK.
  • De wijze waarom de bestuursrechtelijke premie wordt geïnd (via loon/ uitkering of het CJIB).
  • De zorgverzekeraar.

Op de lijst staan alle wanbetalers uit de gemeente van alle zorgverzekeraars.

Gegevensuitwisseling met de zorgverzekeraars
De gemeente kan ook gegevens van burgers opvragen bij de zorgverzekeraar. Ook voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverzekeraars en gemeenten is de wettelijke grondslag te vinden in de Regeling zorgverzekering (hoofdstuk 7b lid 2). Een zorgverzekeraar mag aan gemeenten de volgende gegevens verstrekken:

  • Persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en verzekerden, zoals het Burgerservicenummer en NAW-gegevens.
  • Gegevens over de zorgverzekering en -verzekeraar zoals het type zorgverzekering en het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer.
  • Omvang van de schulden van de verzekeringsnemer.
  • De fase van het incassoproces waarin de inwoner zich bevindt.

Met deze gegevens kan de gemeente niet alleen instroom van inwoners in de wanbetalersregeling voorkomen, maar door in contact te komen met de schuldenaar, komen andere schulden ook eerder in beeld. Een schuld bij de zorgverzekeraar komt namelijk zelden alleen.

Regeling Zorgverzekering, hoofdstuk 7b.