Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Gemeenten spelen cruciale rol bij aanpak zorgverzekeringsschulden

30 juli 2018
Honderdduizenden Nederlanders worstelen met het betalen van hun zorgpremie. Zorgverzekeringslijn bracht in kaart wat gemeenten doen om zorgverzekeringsschulden bij burgers te voorkomen en op te lossen. De conclusie daarvan is dat gemeenten al veel doen, maar nog lang niet alle mogelijkheden inzetten en de kennis nog tekort schiet.
Aanpak van zorgverzekeringsschulden door gemeenten

Het onderzoek richtte zich onder meer op de volgende onderwerpen: de preventieve inzet van de gemeentepolis en vroegsignalering van schulden. Daarnaast werd onderzocht wat het kennisniveau over deze onderwerpen is bij gemeenten.

Beperkte toegang tot collectieve zorgverzekering gemeente
Nagenoeg alle gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering voor minima aan, een zogenaamde gemeentepolis. Bijna 80% van de gemeenten draagt ook financieel bij, waardoor de premie voor de burger relatief laag blijft. Gemeenten mogen de premie van de gemeentepolis inhouden op de bijstandsuitkering om zo schulden te voorkomen. Dit doet nog niet de helft van de gemeenten. Als mensen al schulden hebben, is het in slechts 14% van de gemeenten mogelijk om over te stappen naar de gemeentepolis.

Vroegsignalering
Het merendeel van de gemeenten zoekt inwoners met betalingsachterstanden actief op om te voorkomen dat betalingsproblemen groter worden. Zij gebruiken daarvoor gegevens van onder andere woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.  Opvallend is dat een deel van de gemeente wel beschikt over de gegevens van inwoners met achterstanden bij de zorgverzekeraar, maar deze nog onvoldoende inzet voor vroegsignalering. “Dat is jammer”, zegt Michiel Blom, manager van Zorgverzekeringslijn. “Als mensen financiële problemen hebben is de zorgverzekering één van de eerste vaste lasten die niet meer betaald worden. Je bent er dan als gemeente vroeg bij.”

Kennis schiet tekort
Een derde van de gemeenten beschikt, volgens henzelf, over te weinig kennis over het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Bij een nog groter deel van de gemeenten ontbreekt de kennis om burgers zonder zorgverzekering een oplossing te kunnen bieden. Ook dit laatste is relevant, omdat mensen zonder zorgverzekering zorg gaan mijden of door de hoge rekeningen voor zorgkosten verder in de financiële problemen komen.

Honderdduizenden worstelen met premiebetaling zorgverzekering
Verzekerden die hun premie voor de basisverzekering zes maanden of meer niet betalen, worden aangemeld als ‘wanbetaler’. Deze mensen blijven verzekerd, maar moeten een bestuursrechtelijke premie betalen die 25% hoger ligt dan de gemiddelde basisverzekering. Het aantal geregistreerde wanbetalers daalde de afgelopen jaren van 330.000 (juni 2015) naar circa 231.000 dit jaar (juli 2018). Daarnaast zijn er bijna 300.000 mensen met een betalingsachterstand van minder dan 6 maanden bij hun zorgverzekeraar (bron: Verzekerdenmonitor 2017).

Download het rapport Gemeentelijke aanpak zorgverzekeringsschulden (PDF)