Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Maatregelen tegen stapeling zorgkosten

3 juli 2018
Chronisch zieken hebben vaak te maken met een stapeling van zorgkosten, doordat zij te maken hebben met verschillende zorgwetten. Sommige mensen worden daardoor geconfronteerd met rekeningen van honderden euro’s per maand. Het kabinet wil de zorg betaalbaar en bereikbaar houden en neemt daarom een aantal maatregelen.
stapeling zorgkosten

Bevriezing eigen risico zorgverzekering
Het eigen risico van € 385,- voor de zorgverzekering blijft hetzelfde tot en met 2021. Naast betaling van het eigen risico moeten mensen soms ook nog extra betalen voor medicijnen. Het kabinet wil de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen maximeren op € 250,- per jaar.

Veranderingen Wmo en Wlz
Mensen gaan een vast tarief van € 17,50 per maand betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten mogen als ze willen een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bij de berekening van de eigen bijdrage voor langdurige zorg (Wlz) wordt de vermogensinkomensbijtelling gehalveerd, waardoor mensen minder in hoeven te teren op hun vermogen.

Het kabinet streeft ernaar om al deze maatregelen in te laten gaan op 1 januari 2019.