Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Makkelijker uit de zorgverzekeringsschulden voor mensen onder bewind

9 maart 2021
Mensen die onder bewind staan moeten worden geholpen bij het op orde brengen van hun financiële situatie. De Uitstroomregeling onderbewindgestelden maakt het mogelijk dat zij makkelijker hun zorgverzekeringsschuld op kunnen lossen. Bewindvoerders en zorgverzekeraars kunnen een regeling afspreken waardoor onderbewindgestelden kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.
uitstroom wanbetalersregeling

Uitstroomregeling onderbewindgestelden
Het initiatief voor de uitvoer van de regeling ligt bij de bewindvoerder. De bewindvoerder en de zorgverzekeraar komen een zogenaamde uitstroomregeling overeen. Daarin wordt afgesproken dat de bewindvoerder ervoor zorgt dat de premie, eigen risico en eigen bijdragen plus een bedrag voor aflossing van de schuld betaald worden. De verzekerde betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer aan het CAK.

Wat wordt er afgesproken?
In de overeenkomst tussen bewindvoerder en zorgverzekeraar, wordt het volgende vastgelegd:

  • De bewindvoerder zorgt voor inhouding en betaling van premie, eigen risico, eigen bijdragen en aflossing
  • Er is geen vrijwillig (verhoogd) eigen risico
  • Het eigen risico kan ook herverzekerd of gespreid betaald worden
  • De looptijd van de regeling is maximaal 36 maanden
  • Richtlijn voor het aflossingsbedrag is € 35,- per maand

Succesvolle beëindiging zorgt voor kwijtschelding
Als na 36 maanden de regeling succesvol is beëindigd, geeft de zorgverzekeraar dit door aan het CAK. De nog openstaande bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. Ook de verzekeraar scheldt de restschuld kwijt.

Wat als het bewind stopt?
De verzekerde heeft met de regeling ingestemd en is – als het bewind stopt – zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Komt de verzekerde de afspraken na, dan eindigt de regeling en wordt aan het einde van de looptijd de restschuld bij de verzekeraar en het CAK kwijtgescholden. Komt de verzekerde de regeling niet na, dan moet de verzekerde weer bestuursrechtelijke premie betalen. Daarnaast vervalt ook het voordeel van de kwijtschelding van de openstaande schulden, deze herleven en de verzekerde moet deze betalen.

Ben je bewindvoerder en wil je met deze regeling aan de slag?
Neem contact op met Thea Aantjes, of 088 9006 964.

Download het Stappenplan Uitstroomregeling Onderbewindgestelden

Deze regeling kan ingezet worden voor mensen die onder beschermingsbewind staan. Voor mensen die onder WSNP-bewind vallen kan deze regeling niet worden ingezet.