Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Zorgverzekeringslijn roept op tot meer samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders

30 maart 2022
Op dit moment zijn 169.963* mensen als wanbetaler aangemeld bij het CAK. Van deze groep hebben 9.234 mensen (ruim 5%) een beschermingsbewindvoerder. Zorgverzekeringslijn roept gemeenten op om in hun samenwerking met bewindvoerders aandacht te vragen voor deze groep wanbetalers en samen te werken om uitstroom uit de regeling te stimuleren.
gemeenteraad financiële zorgverzekeringsproblemen

Kennisdeling stimuleren
In steeds meer gemeenten wordt intensiever samengewerkt tussen gemeenten en bewindvoerders. Met ontwikkelingen als het adviesrecht en lokale samenwerkingsconvenanten, wordt op verschillende manieren samengewerkt om zo snel mogelijk te komen tot een effectieve aanpak van (problematische) schulden. Deze samenwerking biedt een mooie kans om kennisdeling te stimuleren. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden die bewindvoerders hebben om hun cliënten uit de wanbetalersregeling te laten stromen.

Uitstroomregeling onderbewindgestelden
Sinds 1 juli 2019 hebben beschermingsbewindvoerders een extra mogelijkheid gekregen om zorgverzekeringsschulden van cliënten op te lossen met de Uitstroomregeling voor onderbewindgestelden. Door deze ministeriële uitstroomregeling kunnen bewindvoerders een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treffen waarmee onderbewindgestelden uitstromen uit de wanbetalersregeling en de zorgverzekeraar de restschuld kwijtscheldt. Tot nu toe wordt de regeling nog niet zo vaak ingezet. Dat het potentieel groter is, laten de cijfers ook zien. Van de 169.963 personen, die op 1 maart 2022 in de wanbetalersregeling zaten, stonden er 9.234 onder bewind.

Informatiebijeenkomsten of direct contact
Als gemeente kun je op verschillende manieren aandacht besteden aan instrumenten, die uitstroom uit de wanbetalersregeling bevorderen. Zo kun je bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst voor bewindvoerders organiseren. Je kunt er ook voor kiezen om direct contact te zoeken met bewindvoerders met cliënten, die als wanbetaler zijn aangemeld bij het CAK. Wanneer je de wanbetalerslijst opvraagt bij het CAK, kun je op deze lijst namelijk zien welke wanbetalers in jouw gemeente onder bewind staan.

Wie is de bewindvoerder?
Wat de CAK wanbetalerslijst niet laat zien, is wie de bewindvoerder in kwestie is. Gelukkig zijn er manieren om deze informatie te achterhalen: Zo kun je het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) raadplegen. Hierin staan -naast curatelen- ook gepubliceerde bewinden vermeld. Alléén schuldenbewinden worden in alle gevallen gepubliceerd. Als een bewind wordt ingesteld op grond van een lichamelijke of geestelijke toestand, wordt deze alleen op verzoek in het register opgenomen. In het CCBR kun je zien wie als bewindvoerder is aangesteld. Is het bewind niet gepubliceerd? Dan is er een kans dat de bewindvoerder zich kenbaar heeft gemaakt als bewindvoerder. Bijvoorbeeld bij het verzoek om de uitkering voortaan op het rekeningnummer van de bewindvoerder over te maken of bij de aanvraag van bijzondere bijstand. Het loont de moeite om intern bij de betreffende afdelingen navraag te doen.

Ondersteuning door Zorgverzekeringslijn
Wil je als gemeente samen met bewindvoerders aan de slag om zorgverzekeringsschulden op te lossen, dan denkt Zorgverzekeringslijn graag met je mee. Wij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan een informatiebijeenkomst, maar kunnen ook maatwerk leveren of meedenken over passende oplossingen. Neem voor meer informatie contact op met Roos Meertens.

*1 maart 2022, bron: CAK