Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Met je zorgschulden zomaar aan tafel bij de buurtrechter

27 juni 2022
In de wijk Venserpolder in Amsterdam kun je uitgenodigd worden door de buurtrechter om een betalingsregeling te treffen voor je zorgschulden. Zorgverzekeringslijn wilde hier meer van weten en interviewde Klaske de Haan, jurist debiteurenmanagement van verzekeraar Achmea en Marcel Ruiter, schuldhulpverlener van Buurtteam Amsterdam Zuidoost.

Geen dagvaarding, maar een uitnodiging om in gesprek te gaan
Klaske vertelt dat Achmea al een tijdje deze manier van werken heeft. “Een groot deel van de Amsterdammers heeft een zorgverzekering bij Zilveren Kruis, dat onderdeel is van Achmea. Verzekerden met een achterstand worden met een brief opgeroepen op een zitting in plaats van dat zij met een dagvaarding opgeroepen worden. Dit startte als een pilot, maar is inmiddels de normale manier van werken. Voor de inwoners van de wijk Venserpolder is er dit jaar de buurtrechter bijgekomen. Het is bekend dat achterstanden bij zorgverzekeringsschulden vaak een signaal zijn van meer schulden en ook dat er vaak andere problemen, zoals bijvoorbeeld werkloosheid meespelen. Door deze mensen vroeg te helpen, kunnen we erger voorkomen. Ons doel is altijd om te streven naar duurzaam gezond betaalgedrag, ”zegt Klaske.

Tijdens de zitting wordt gekeken naar iemands persoonlijke situatie
“Cliënten worden door de rechtbank uitgenodigd in een wijkcentrum. Aan tafel zitten de rechter, de griffier, Klaske en ik, ”zegt Marcel. “De rechter is vrij open en toegankelijk en legt uit wie er aan tafel zitten en wat de bedoeling is. Er wordt niet alleen gekeken naar een mogelijke betalingsregeling, maar veel breder naar iemands persoonlijke situatie. Is er bijvoorbeeld een kindje op komst met de bijbehorende extra kosten? En past de regeling dan nog?” Klaske vult aan: “ ik heb liever een lagere regeling die mensen kunnen volhouden, dan dat mensen een te hoog aflossingsbedrag afspreken. We kijken goed of een regeling de beste oplossing is. Soms zijn er nog dingen onduidelijk of denk ik dat een voorstel echt niet kan en dan verwijzen we mensen naar het buurtteam om samen nog eens goed naar hun situatie te kijken. De zitting gaat dan op een ander tijdstip verder.” “Tijdens zo’n gesprek kijken we goed naar iemands budget, alle andere regelingen die er lopen en de lange termijn”, vervolgt Marcel. “Mensen zijn soms geneigd om een te hoge regeling af te spreken om er snel vanaf te zijn. In dat geval ben ik dan op een zitting wat terughoudend om direct een regeling af te spreken, omdat er nog te veel onduidelijk is. Soms is een schuldregeling de beste optie en dan is het direct van meerwaarde dat we er zijn.”

Grotere opkomst en mensen voelen zich gehoord
Voorheen kwam maar 4% van de mensen, die via de dagvaardingsprocedure opgeroepen werden, naar de zitting. Op de zittingen bij de rechter komt 60 tot 70%. De andere 30 tot 40 % laat vaak wel iets van zich horen. Als ze bijvoorbeeld aangeven geen oppas te hebben, dan proberen we dat te regelen. Bij de buurtrechter is het nog te vroeg om het effect te meten, maar op sommige dagen komt iedereen op de zitting! Als cliënten de zittingszaal verlaten, zijn ze opgelucht en voelen zich gehoord. De rechtbank stuurt de oproep voor de zitting in een begrijpelijke, informatieve brief en de griffier stuurt nog een appje. “Dit werkt goed. Ik heb nog weinig mensen gezien die een brief van de rechtbank niet openmaken,” vertelt Marcel. Klaske merkt ook dat mensen hen gemakkelijker weten te vinden als ze de regeling niet vol kunnen houden. “Het helpt dat ze dan het visitekaartje met contactgegevens van de afdeling hebben.”

Duurzaam betaalgedrag in heel Nederland
“We willen dit project graag landelijk uitrollen; in Leeuwarden zijn we nu ook bezig en na de zomer wordt in Rotterdam met een soortgelijke werkwijze gestart, ”vertelt Klaske enthousiast. “Met veel liefde en betrokkenheid vertel ik andere zorgverzekeraars over dit project en ze kunnen mij altijd benaderen voor tips!”. “Ik werk natuurlijk lokaal”, zegt Marcel, “maar ik hoop dat de inwoners van Venserpolder hun positieve ervaringen binnen en buiten de wijk delen en mensen hierdoor ook wat meer vertrouwen krijgen in de overheid.”