Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Minder betalingsachterstanden door deelname aan een gemeentepolis

9 september 2021
Een belangrijk instrument voor gemeenten om wanbetaling van de zorgverzekering tegen te gaan, is de gemeentepolis. Deze collectieve zorgverzekering voor inwoners met een beperkte financiële redzaamheid helpt bij het voorkomen van financiële problemen. In opdracht van BS&F heeft onderzoeksbureau Rebel een maatschappelijke kosten baten analyse van de gemeentepolis uitgevoerd. Roos Meertens, projectmanager gemeenten bij Zorgverzekeringslijn sprak met Marije Gravemaker, manager Gemeentepolis bij BS&F, over het onderzoek.
Marije gravemaker

Behoefte aan kwantitatieve onderbouwing effecten gemeentepolis

Waarom heeft BS&F onderzoeksbureau Rebel gevraagd dit onderzoek uit te voeren?

De afgelopen jaren zagen we dat de gemeentepolis bij een klein aantal zorgverzekeraars en gemeenten ter discussie kwam te staan. Voor gemeenten was de gemeentelijke bijdrage een aanzienlijke kostenpost en voor zorgverzekeraars was de polis niet altijd kostendekkend. Enkele zorgverzekeraars kozen ervoor om de gemeentepolis niet langer aan alle gemeenten aan te bieden, maar alleen binnen het eigen kernwerkgebied. Door deze ontwikkeling ontstond bij BS&F, gemeenten en zorgverzekeraars de behoefte om de effecten van de gemeentepolis kwantitatief te onderbouwen.

Vier sleuteleffecten gemeentepolis

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de MKBA?

Volgens het onderzoek komen de baten van de gemeentepolis samen in vier sleuteleffecten:

  1. Efficiënte uitvoering: de gemeentepolis leidt tot 35% minder aanvragen voor de bijzondere bijstand medische kosten.
  2. Minder schulden: deelnemers aan een gemeentepolis hebben gemiddeld 40% minder betalingsachterstanden.
  3. Preventie: de gemeentepolis leidt tot een vermindering van zorgmijding en daardoor tot minder zorggebruik en betere gezondheid op lange termijn.
  4. De gemeentepolis helpt gemeenten bij een effectief beleid op maat voor minima. De gemeentepolis is daarom een effectief middel om te komen tot domein overstijgende samenwerking gericht op minima.

Minder schulden door de gemeentepolis

Een van de sleuteleffecten is dat deelnemers aan de gemeentepolis 40% minder betalingsachterstanden hebben. Kun je uitleggen hoe dit komt?

Met de gemeentepolis kunnen minima een uitgebreidere dekking krijgen dan zonder. Ook worden het verplicht eigen risico en de eigen bijdragen  meeverzekerd en worden kostensoorten die belangrijk zijn voor de doelgroep, zoals de eigen bijdrage Wmo vergoed. Dit alles zorgt ervoor dat de kans kleiner is dat gebruikers verrast worden door een zorgrekening die ze niet kunnen betalen. Dat vermindert het risico dat schulden worden opgebouwd, en dat die zich vervolgens steeds verder opstapelen.

De gemeentepolis als ‘vind-en benaderplaats’ voor minima

De MKBA benadrukt de functie van de gemeentepolis als ‘vind- en benaderplaats’ voor minima, die ervoor zorgt dat gemeenten en zorgverzekeraars, al dan niet gezamenlijk, gerichte interventies kunnen opzetten voor deze doelgroep. Kun je hier een voorbeeld van geven?

Een voorbeeld hiervan is de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Hierbij kunnen gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars groepen bijstandsgerechtigden in maximaal drie jaar uit de wanbetalersregeling laten stromen. BS&F heeft vanuit het ministerie van VWS een subsidie toegekend gekregen om gemeenten bij dit proces te ondersteunen. Vanuit de Preventiecoalitie Schuldenaanpak en gezondheid zullen wij de komende jaren gemeenten begeleiden en inmiddels zijn we met de eerste vier gemeenten gestart.

Toekomst gemeentepolis

Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst van de gemeentepolis?

Uit onderzoeken blijkt dat 95% van de Nederlandse gemeenten de Gemeentepolis een belangrijke basisvoorziening vindt,  waarmee gemeenten werken aan het gericht compenseren van zorgkosten, het voorkomen van zorgmijding en schulden en het bevorderen van de gezondheid van kwetsbare burgers.
Om zo goed mogelijk bij de zorgbehoefte aan te kunnen sluiten bieden gemeenten steeds meer variatie in pakketten aan. Deelnemers kunnen kiezen uit een basis, een gemiddelde en een uitgebreide aanvullende verzekering. Uit consumptiecijfers van de zorgverzekeraars blijkt dat deelnemers aan deze uitgebreide pakketten veel gebruik maken van de betreffende dekkingen waarmee deze dus relevant voor hen zijn.
We realiseren ons dat de Gemeentepolis nooit af is en werken daarom continu samen met gemeenten, zorgverzekeraars en stakeholders aan het onderhouden en doorontwikkelen van de Gemeentepolis.

Meer weten?
De factsheet met de belangrijkste uitkomsten van de maatschappelijke kosten baten analyse kun je downloaden. Wil het volledige rapport lezen? Deze kun je opvragen bij BS&F via info@bsenf.nl.