Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Nieuwe rapportage wanbetalers per wijk

15 november 2021
Voor het tweede jaar op rij biedt Zorgverzekeringslijn de mogelijkheid om voor iedere gemeente in Nederland een rapportage aan te vragen met het aantal wanbetalers zorgpremie op wijkniveau. Van iedere gemeente kun je per wijk zien hoeveel premieplichtige inwoners op 31 december 2020 in de wanbetalersregeling zaten.

Aantal personen in de wanbetalersregeling weer gedaald in 2020
Ondanks de angst voor een schuldengolf door corona, is het aantal wanbetalers zorgpremie in 2020, net als in voorgaande jaren, gedaald. Van 202.702 naar 189.652, een daling van bijna 7%. Op 1 oktober 2021 is het aantal wanbetalers nog verder gedaald naar 172.000. De betalingsachterstanden van de zorgpremie vormen geen uitzondering. Stichting BKR registreerde eind 2020 ruim 657.000 Nederlanders met betalingsproblemen. Een daling van 38.000 ten opzichte van 2019.

(Nog) geen schuldengolf
Hoe kan het dat de verwachtte schuldengolf door corona (vooralsnog) uitblijft? Meerdere factoren spelen een rol. Ten eerste zijn de coronasteunmaatregelen van de overheid medeverantwoordelijk. Ten tweede zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in haar Verzekerdenmonitor 2021, dat de teruggevallen bestedingen van huishoudens in 2020 als gevolg van corona, waarschijnlijk een gunstig effect hebben gehad op het betalen van de zorgpremie.

Het belang van vroegsignalering van schulden
De Verzekerdenmonitor laat ook zien dat de aantallen verstuurde 2-maandsbrieven en 4-maandsbrieven, en het aantal aanmeldingen bij het CAK, in 2020 zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Deze ontwikkeling is volgens het ministerie te verklaren door de inspanningen van zorgverzekeraars en gemeenten om bij beginnende betalingsachterstanden contact op te nemen en een betalingsregeling aan te bieden. Dit onderstreept het belang van vroegsignalering van schulden.

Differentiëren in wijkaanpak
Wil je als gemeente met de wanbetalerscijfers aan de slag , bijvoorbeeld voor vroegsignalering? Dan biedt deze nieuwe rapportage van wanbetalers per wijk, inzicht in de spreiding van het aantal wanbetalers in jouw gemeente. In één oogopslag kun je zien waar de problemen het grootst zijn. Dit maakt het makkelijker om te differentiëren in wijkaanpak.

Rapportages wanbetalers zorgpremie aanvragen