Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Zorgverzekeraars toch akkoord met verkorting looptijd schuldregelingen

21 augustus 2023
Sinds 1 juli 2023 is de looptijd van de wettelijke schuldsanering (WSNP) en van de minnelijke schuldsanering verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Wij kregen signalen dat zorgverzekeraars bij de minnelijke regeling afwijkende voorwaarden wilden hanteren. Zo zouden zij pas finale kwijting verlenen als er in een periode van 6 maanden ná de looptijd van de minnelijke regeling geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Zorgverzekeraars Nederland heeft inmiddels laten weten dat ook zorgverzekeraars akkoord gaan met de looptijd van 18 maanden voor schuldregelingen.
Onrust verkorting looptijd msnp wsnp

Nieuwe voorwaarden  bij minnelijke regeling veroorzaken onrust
De nieuwe voorwaarden van zorgverzekeraars veroorzaakten onduidelijkheid en onrust. De SKGZ Zorgverzekeringslijn ontving hierover vragen. Schuldhulpverleners en bewindvoerders gaven aan dat de voorgestelde werkwijze van de zorgverzekeraars niet in lijn is met het principe van gelijkberechting. Bij gelijkberechting moeten alle schuldeisers op dezelfde manier worden behandeld, met uitzondering van schuldeisers met een wettelijke bevoorrechte positie.

Behoefte aan duidelijkheid
De SKGZ heeft naar aanleiding van deze signalen opheldering gevraagd aan Zorgverzekeraars Nederland. Het signaleren van eventuele knelpunten in de toegang tot zorg is een van de kerntaken van de SKGZ. Door signalen en onze inzichten te delen met zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, beleidsmakers en toezichthouders, helpt de SKGZ het zorgverzekeringsstelsel verder te verbeteren. We zijn blij dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft laten weten van de voorgenomen proefperiode af te zien.