Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Op welk inkomen wordt geen broninhouding toegepast?

21 augustus 2021
Als je langer dan 6 maanden je zorgpremie niet betaalt, moet je bestuursrechtelijke premie betalen. Het CAK neemt de inning van de premie over van de zorgverzekeraar. Het CAK zal - als het mogelijk is - de bestuursrechtelijke premie laten inhouden op je salaris of uitkering.

Broninhouding als het mogelijk is
Heb je een vast inkomen of een langlopende uitkering, dan geeft het CAK aan je werkgever of je uitkeringsinstantie ‘opdracht tot inhouding’. De bestuursrechtelijke premie € 175,20 (2024) wordt dan ingehouden op je loon of uitkering (bij de bron).

Geen broninhouding als er geen vast of niet voldoende inkomen is
Het CAK zal in de volgende gevallen niet overgaan tot broninhouding:
– Als je inkomen lager is dan de bestuursrechtelijke premie;
– Als je een zogenaamde kortlopende uitkering krijgt, een overlijdensuitkering, een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering;
– Als je geen dienstverband hebt met een werkgever; dit is bijvoorbeeld het geval als je werkt voor een uitzendbureau.
Let op! Als je in dienst bent bij het uitzendbureau, dan zal het CAK het uitzendbureau wel verzoeken om de bestuursrechtelijke premie in te houden.

Geen broninhouding van de bestuursrechtelijke premie voor meeverzekerden
Staan er meerdere mensen op de polis, bijvoorbeeld een partner of meerderjarig kind? Dan wordt de bestuursrechtelijke premie voor deze meeverzekerden niet op jouw inkomen  ingehouden. Je ontvangt dan als verzekeringsnemer voor de bestuursrechtelijke premie van meeverzekerden altijd betaalverzoeken van het CJIB.

Wanneer stopt de broninhouding?
Het CAK trekt de opdracht voor premie-inhouding in als zij van je werkgever of uitkeringsinstantie bericht krijgen dat je geen inkomen meer ontvangt. Het CAK zal jou dan laten weten, hoe zij de bestuursrechtelijke premie dan gaan innen. Daarnaast stopt de broninhouding ook als je afgemeld wordt als wanbetaler. Je zorgverzekeraar zal je afmelden bij het CAK als je de hele schuld bij de verzekeraar is betaald of als je een betalingsregeling hebt afgesproken.