Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Meerdere verzekerden op één polis. Is dat handig?

3 maart 2022
Staan meerdere verzekerden op één polis, dan is de verzekeringsnemer verantwoordelijk voor de betaling van de premie voor alle verzekerden op die polis. In een aantal gevallen is het verstandiger om de polis te splitsen. In dit artikel leggen we uit wat splitsen is en wanneer dat verstandig is.
polissplitsing

De meeverzekerde kan altijd een eigen verzekering afsluiten
In tegenstelling tot de verzekeringsnemer(degene die de zorgverzekering heeft afgesloten), kan een meeverzekerde ook door het jaar heen een eigen zorgverzekering afsluiten. Dat wordt ook wel splitsen genoemd. Zowel bij de huidige, als bij een andere zorgverzekeraar. Als de meeverzekerde een eigen zorgverzekering heeft afgesloten, kan de verzekeringnemer, de ‘oude’ verzekering van de meeverzekerde opzeggen. Past een andere verzekering beter bij de situatie van je cliënt en is je cliënt geen verzekeringsnemer, dan hoef je dus niet te wachten met overstappen tot het einde van het jaar. Ook in de volgende situaties, is het verstandig om de polis te splitsen:

Als er premieachterstanden zijn
De verzekeringsnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de premie voor alle verzekerden op de polis. Op het moment dat er een premieachterstand is van meer dan 6 maanden, brengt het CAK bestuursrechtelijke premie (in 2022: € 152,20) in rekening. Dit bedrag is zo’n 20% hoger dan de gemiddelde zorgpremie en moet worden betaald voor alle verzekerden op de polis. Als de polis gesplitst wordt, sluit de meeverzekerde een eigen polis af en voor deze verzekerde hoeft dan geen bestuursrechtelijke premie meer te worden betaald. Polissplitsing kan ook nog na aanmelding bij het CAK en ook voor meerderjarige kinderen die op de polis staan.

Bij echtscheiding
Het splitsen van de polis is ook verstandig als partners uit elkaar gaan. De verzekeringsnemer is altijd verantwoordelijk voor betaling van de premie dus ook voor die van de ex-partner, als die nog op de polis staat. Vanaf het moment van de splitsing zijn beide verzekerden weer zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie.

Als de verzekeringsnemer in detentie gaat
De verzekeringsnemer blijft verantwoordelijk voor de premiebetaling van meeverzekerden, ook al gaat hij in detentie. De gedetineerde heeft (meestal) geen inkomen, daarom is het beter dat de meeverzekerden een eigen zorgverzekering afsluiten. Zij worden daarmee zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premie. Zo voorkom je premieschulden door detentie van de verzekeringsnemer. Als de meeverzekerde in detentie gaat, is polissplitsing niet nodig. De verzekeringsnemer moet wel aan de zorgverzekeraar doorgeven dat de meeverzekerde in detentie gaat. De verzekeringsnemer hoeft dan gedurende de detentieperiode geen premie te betalen voor de meeverzekerde. Een veelgehoord misverstand is dat een gedetineerde geen zorgverzekering hoeft te hebben. Ook gedetineerden moeten een zorgverzekering hebben, maar zij hoeven geen premie te betalen. Gedetineerden hebben recht op medische zorg via het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gevolgen voor collectiviteitskorting en aanvullende verzekering
Het splitsen van de polis kan gevolgen hebben voor de (collectiviteits)korting en aanvullende verzekeringen. Let daarom goed op de polisvoorwaarden! Je verzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Tip! Op het polisblad van je zorgverzekeraar kun je zien wie de verzekeringsnemer is.