Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Ruim een derde van alle Nederlanders bezorgd om zorgkosten

8 maart 2023
Uit de Nationale Monitor Geldzorgen blijkt dat Nederlanders zich meer zorgen zijn gaan maken over hun zorgkosten, zoals kosten voor medicijnen, medische behandelingen en de zorgverzekering. In december 2022 maakten 36% van de Nederlanders zich hier zorgen over. In september was dit nog 33%.
geldzorgen monitor zorgkosten

Meeste zorgen om energierekening gevolgd door zorgkosten
De Nationale Monitor Geldzorgen, een initiatief van Universiteit Leiden en Wijzer in Geldzaken, onderzoekt ieder kwartaal over welke geldzaken Nederlanders zich zorgen maken. Uit de meting van december blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders (48%) zich zorgen maakt over de energierekening. Na de energierekening zijn Nederlanders het meest bezorgd over de zorgkosten (36%), gevolgd door huishoudelijke uitgaven, zoals eten en drinken (27%). De zorgen over zorgkosten zijn het hoogst bij Nederlanders met een laag inkomen (49%). Maar ook Nederlanders met een middeninkomen maken zich hier steeds meer zorgen over.

Stijgende kosten en hogere zorgpremies
De zorg wordt steeds duurder. Dit komt onder andere door vergrijzing, een toename van het aantal chronisch zieken, duurdere behandelingen en duurdere medicijnen. Ook de energiecrisis en stijgende inflatie spelen een rol. Deze leiden tot hogere energie- en materiaal kosten en tot hogere salarissen. De consument merkt dit direct in de portemonnee. Zo zijn we allemaal meer zorgpremie gaan betalen. Zie ook het artikel op Skipr Achmea berekent inflatie door in premies. In 2023 gemiddeld ruim 10 euro meer per maand dan het jaar ervoor.

Zorgen over hoge kosten kunnen leiden tot zorgmijding
Zorgen over hoge kosten kunnen leiden tot zorgmijding, uit angst voor het niet kunnen betalen van bijvoorbeeld het eigen risico of de eigen bijdrage. Ook kunnen consumenten keuzes maken, die op de korte termijn de kosten drukken, maar op de lange termijn voor problemen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld het opzeggen van de aanvullende verzekering, hoewel er sprake is van een hoge zorgvraag. Of het kiezen voor een maximaal vrijwillig eigen risico, zonder voldoende financiële buffer.

Geldzorgen hebben een negatief effect op gezondheid
Langdurige financiële zorgen en een gebrek aan perspectief leiden tot chronische stress, wat een negatief effect heeft op iemands (mentale) gezondheid. Ook komen door stress de executieve functies onder druk te staan. Hierdoor kun je minder goed aan je problemen werken. Dus geldzorgen leiden tot een hogere zorgvraag. Maar tegelijkertijd leiden financiële zorgverzekeringsproblemen tot een beperking van de toegang tot zorg.

Pak financiële zorgverzekeringsproblemen aan
Het is dus van groot belang dat financiële zorgverzekeringsproblemen worden aangepakt. Door het herkennen en oplossen van betalingsachterstanden. Door het stimuleren van uitstroom uit de wanbetalersregeling. Maar ook door het ondersteunen van inwoners bij het maken van een keuze voor een zorgverzekering, die past bij de zorgvraag en de financiële situatie.