Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Samenwerking met Zilveren Kruis én Menzis bij RUB in Twente

14 januari 2021
Op 1 januari 2021 zijn vier Twentse gemeenten gestart met een nieuwe regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB), waarbij voor het eerst wordt samengewerkt met niet één maar met twee zorgverzekeraars. Bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling met een schuld bij Zilveren Kruis stappen al over naar de gemeentepolis van Menzis nog voor hun schuld is afbetaald. Hoe hebben de gemeenten Almelo, Enschede, Hof van Twente en Tubbergen dit voor elkaar gekregen? Roos Meertens, Projectmanager gemeenten van Zorgverzekeringslijn, ging in gesprek met Elise Hol, Regiosecretaris integrale samenwerking bij de Regio Twente en medeontwerper van deze vernieuwende aanpak.
Elise hol Twente

Vervolg bestaande Twentse RUB-aanpak
Elise Hol vertelt dat deze nieuwe variant een vervolg is op de al bestaande variant van de regeling, die in Twente al enkele jaren wordt uitgevoerd. In 2016 startte de gemeente Enschede als een van de eerste gemeenten in Nederland met de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis. Een jaar later sloten nog eens 11 Twentse gemeenten zich bij het dit initiatief aan en inmiddels geven alle 14 Twentse gemeenten uitvoering aan de RUB. Sinds de start van de regeling in Twente hebben al rond de 1100 inwoners deelgenomen en zijn er al bijna 500 inwoners succesvol de wanbetalersregeling uitgestroomd.

RUB-aanpak toegankelijk maken voor een grotere groep wanbetalers
Hoewel met 1100 deelnemers de regeling in Twente een succes te noemen is, liepen de uitvoerende gemeenten al snel tegen twee knelpunten aan. Als aanbieder van de gemeentepolis, richtte de regeling zich alleen op verzekerden van zorgverzekeraar Menzis. Hierdoor werden bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling met een andere zorgverzekeraar van de regeling uitgesloten. Hetzelfde gold voor inwoners in de wanbetalersregeling zonder een bijstandsuitkering. Om andere inwoners ook een kans te geven om van hun zorgverzekeringsschuld af te komen, werd gezocht naar mogelijkheden om de RUB toegankelijker te maken.

Samenwerking Zilveren Kruis en Menzis
De Twentse gemeenten zochten de samenwerking met Zilveren Kruis, omdat zij na Menzis de grootste aanbieder van zorgverzekeringen in Twente is. Volgens Elise Hol waren alle betrokken partijen zich tijdens de gesprekken bewust van het maatschappelijk belang van deze samenwerking. Door de overstap naar een andere zorgverzekeraar en deelname aan de RUB mogelijk te maken komt een schuldenvrije toekomst voor de deelnemende inwoners een stap dichterbij. En door de toegang tot de gemeentepolis kunnen de deelnemers nu ook gebruik maken van de aanvullende zorg die zij nodig hebben.

Herverzekeren eigen risico sleutel tot succes
Een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de uitstroomregeling is dat er geen nieuwe zorgverzekeringsschulden ontstaan. De RUB-aanpak zoals deze de afgelopen jaren in Twente is uitgevoerd heeft aangetoond dat de kans op het ontstaan van nieuwe schulden drastisch afneemt wanneer het eigen risico wordt herverzekerd. Mede hierdoor is de uitval in Twente sinds de start van de regeling laag gebleven. In navolging van dit succes, zal ook bij de nieuwe regeling het herverzekeren van het eigen risico een belangrijk onderdeel vormen. Evenals het inhouden en doorbetalen van de zorgpremie en de toegang tot de aanvullende dekking van de gemeentepolis.

Andere gemeenten inspireren
Hoewel alle partijen nu op een lijn zitten, was de weg ernaartoe niet altijd makkelijk. Des te trotser is Elise Hol dan ook op het eindresultaat. Haar ambitie is ook om andere gemeenten te inspireren met deze vernieuwende RUB-aanpak. Mochten andere gemeenten hier ook mee aan de slag willen gaan, dan deelt zij graag de Twentse kennis en ervaring.

Meer weten? Neem contact op met Roos via roos@zorgverzekeringslijn.nl