Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Stop de incassotrein

10 maart 2023
Zorgverzekeringslijn spreekt op een mooie winterdag met collega Robert Jan Kleijn over de ‘incassotrein’ en het treffen van een betalingsregeling. Robert Jan is dossierbehandelaar bij het Geschillenteam van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
Stop de incassotrein

Een inkijkje bij de Geschillencommissie
Een verzekerde kan een klacht indienen bij de SKGZ als er een probleem is met de zorgverzekeraar waar ze samen niet uitkomen. De Geschillencommissie geeft een bindend advies als bemiddeling door het Ombudsteam niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Robert Jan is contactpersoon voor alle partijen en bereidt de hoorzittingen van de Geschillencommissie voor. Hij is aanwezig bij de hoorzitting en blijft ook na afloop contactpersoon.

Beide partijen moeten bereid zijn om te zoeken naar een oplossing
“Vaak begint een klacht met onenigheid over de hoogte van de achterstand”, vertelt Robert Jan. “De verzekerde wil hierover graag een uitspraak van de Geschillencommissie. Als er op de zitting duidelijkheid komt over welk bedrag nog betaald moet worden en de verzekerde erkent dit, kan de volgende stap gezet worden.” Hoe wordt het probleem van de achterstand opgelost? “Maatwerk is van essentieel belang en het helpt dan als er tijdens de hoorzitting iemand van de zorgverzekeraar aanwezig is. Deze medewerker kent het dossier goed en is bevoegd om een oplossing aan te bieden. Dan gaat het gesprek al snel niet meer over de hoogte van de achterstand, maar over de oplossingsrichting. Er volgt een driegesprek met de commissie en ter plekke wordt gezocht naar een oplossing op maat. Denk aan het terughalen van een vordering bij het incassobureau op voorwaarde dat een betalingsregeling voor de hele schuld wordt afgesproken. Of de mogelijkheid om de aanmelding als wanbetaler op te schorten, terwijl er nog geen regeling is voor de hele schuld. Op een zitting kun je eigenlijk alles vastleggen in afspraken. Essentieel is dat beide partijen bereid zijn te zoeken naar een oplossing. Is deze bereidheid er niet dan zal de Geschillencommissie een uitspraak moeten doen. Soms is dat onbevredigend omdat je weet dat het echte probleem niet wordt opgelost,” zegt Robert Jan.

Ook iemand anders kan voor de verzekerde een klacht indienen
“De verzekerde kan ook iemand anders machtigen om een klacht in te dienen. Bijvoorbeeld een bewindvoerder of schuldhulpverlener,” geeft Robert Jan aan. “Zij kunnen dan met een machtigingsformulier namens hun cliënt een klacht indienen. Als beiden tekenen, kan de hulpverlener optreden als gemachtigde. Ook is het mogelijk dat een bewindvoerder of schuldhulpverlener niet optreedt als gemachtigde, maar wel met de verzekerde deelneemt aan de hoorzitting.”

De tijd is in het nadeel van de verzekerde
“Doorloop je de hele procedure, dus inclusief bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen, dan ben je zo maar een jaar verder voordat er een zitting plaatsvindt. En deze tijd is vaak in het nadeel van de verzekerde,” vervolgt Robert Jan. “De zorgverzekeraar mag namelijk tijdens de procedures bij de SKGZ doorgaan met het incasseren van de schuld. Beter is het om de incassotrein, op tijd te stoppen,” vindt hij. Hieronder vind je hiervoor een aantal tips.

Hoe stop je de incassotrein?
Neem contact op met de zorgverzekeraar
Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de verzekeraar en te zoeken naar een oplossing. Als er nog discussie is over de feiten, dan moeten die eerst helder worden en dan pas kun je verder. Niets doen helpt niet. Contact opnemen vaak wel. Als de vordering naar een incassobureau of deurwaarder gaat, lopen de kosten flink op en kan een vordering verdubbelen.

Vraag maatwerk schriftelijk aan
Wil je een betalingsvoorstel op maat? Vraag dat dan altijd schriftelijk aan, je verzoek komt dan terecht bij de juiste afdeling, die maatwerk kan leveren.

Onderbouw je voorstel
Als het termijnbedrag voor een betalingsregeling te hoog is, kan het helpen de zorgverzekeraar een inkomsten- en uitgavenoverzicht te sturen. Zo kun je aantonen dat je niet meer kan betalen.

Betaal wat je wel kunt missen!
Blijft de zorgverzekeraar (of zijn incassogemachtigde) bij het standpunt, betaal dan in ieder geval een bedrag dat wel gemist kan worden. Zo toon je als verzekerde je bereidheid om af te lossen. Van het betalen van schulden is nog nooit iemand armer is geworden!

Ga in op een oproep van de rechtbank
Als er een dagvaarding ligt, ga altijd naar de zitting. Je kunt daar als verzekerde je verhaal doen en de rechter vragen de incassokosten te verlagen. Ook kan je, net als bij de Geschillencommissie, op de zitting misschien wel een betalingsregeling afspreken. Als de verzekerde niet naar de zitting gaat en er komt een ‘verstekvonnis’ dan moet de verzekerde ook de proceskosten van de tegenpartij betalen.

Zoek naar wat wel kan
Ga op zoek naar wat wel kan om tot een betaalafspraak te komen. Als de zorgverzekeraar een hoger aflossingsbedrag wil, vraag dan bijvoorbeeld om tijdelijke afmelding als wanbetaler, zodat de verzekerde wat meer kan aflossen. Of vraag om verlaging van de incassokosten.

Wijs de zorgverzekeraar op de inspanningsplicht
De zorgverzekeraar heeft een inspanningsplicht voor en tijdens de aanmelding bij het CAK om verzekerden weer uit de wanbetalersregeling te laten stromen. Dit staat zo in de Zorgverzekeringswet.