Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Tweede Kamer zet voorbereidingen voor aanpassingen van het eigen risico in de ijskast

24 oktober 2023
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het eigen risico slimmer zal worden vormgegeven om daarmee de zorg betaalbaarder te maken. Nadat het kabinet is gevallen, heeft de Tweede Kamer deze maatregel controversieel verklaard. Daardoor worden de voorbereidingen in het kader van deze maatregel gestaakt.

Toch geen aangepast eigen risico per behandeling in medisch-specialistische zorg
Op 19 januari 2023 informeerde Minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de maatregel die zou bijdragen aan een slimmere vormgeving van het eigen risico. Deze maatregel hield in dat het verplicht eigen risico voor medisch-specialistische zorg zou worden aangepast naar maximaal € 150,- per behandeling. De totale hoogte van het eigen risico zou tot 2026 maximaal € 385,- per jaar blijven.

Plan voorlopig in de ijskast
Politiek gevoelige onderwerpen kunnen door de Eerste en/of Tweede Kamer controversieel worden verklaard in de periode dat een kabinet demissionair is. Hiermee wordt voorkomen dat het demissionaire kabinet ‘over zijn graf heen regeert’. De hoofdlijnen van de slimmere toepassing van het eigen risico in de medisch-specialistische zorg is op 11 oktober door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Of een vergelijkbare maatregel in de toekomst wel wordt ingevoerd, hangt af van het nieuwe kabinet. Zij kunnen de maatregel opnemen in het coalitieakkoord.