Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Uitstroom wanbetalersregeling via gemeente

20 maart 2017
Door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden die aangemeld zijn bij het CAK terugkeren naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar. Deze Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) is ingegaan op 12 juli 2016.
uitstroom bijstandsgerechtigden

Hoe ziet de RUB-aanpak eruit?
Gemeentes kunnen in samenwerking met zorgverzekeraars groepen bijstandsgerechtigden uit laten stromen uit de wanbetalersregeling, de zogenaamde RUB-aanpak. De regeling kan gelden voor mensen die minimaal 12 maanden aaneengesloten een bijstandsuitkering hebben. De premie wordt inclusief het eigen risico en een bedrag voor de aflossing van de schuld ingehouden op de uitkering. De bijstandsgerechtigde neemt deel aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het bedrag om de schuld af te lossen bedraagt ongeveer € 35,-. De aflossing stopt na 36 maanden of eerder als de schuld is afgelost.

Wat gebeurt er na 36 maanden?
Als na 36 maanden de regeling succesvol is beëindigd, krijgt het CAK hiervan bericht. De nog openstaande bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. Ook de verzekeraar zal de restschuld kwijtschelden. Het advies aan gemeenten is om ook na 36 maanden de betaling van de premie en het eigen risico op de uitkering te blijven inhouden.

Bredere toegang tot zorg voor bijstandsgerechtigden
Bijstandsgerechtigden die via de gemeente gebruikmaken van de uitstroomregeling krijgen vaak vanuit de collectiviteit van de gemeente weer een aanvullende verzekering. Daarnaast de bijstandsgerechtigde gebruik van de collectiviteitskorting en is er een regeling voor het gespreid betalen of herverzekeren van het eigen risico.

Aan de slag met de RUB-aanpak?
Neem contact op met Roos Meertens via Roos@zorgverzekeringslijn.nl of 088 900 69 65.