Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Beslagvrije voet vanaf 1 januari 2021

7 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. Verschillende wetten zijn aangepast met als doel de regels om de beslagvrije voet te berekenen te vereenvoudigen. De premie van de zorgverzekering heeft vanaf 1 januari geen invloed meer op de hoogte van de beslagvrije voet. Ook verandert er het een en ander voor beslag op de zorgtoeslag.
beslagvrije voet eenvoudiger

Hoe werd de beslagvrije voet tot 1  januari 2021 berekend?
De beslagvrije voet is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Een deurwaarder die beslag legt op het inkomen mag dan ook geen beslag leggen op dit deel van het inkomen. Tot 1 januari 2021 was de beslagvrije voet 90% van de geldende bijstandsnorm, gecorrigeerd met bijvoorbeeld hogere woonlasten en zorgpremie. De deurwaarder was bij de vaststelling van de beslagvrije voet afhankelijk van de informatie van de debiteur. Omdat de deurwaarder in veel gevallen niet over de juiste informatie beschikte om de beslagvrije voet te kunnen vaststellen, werd deze vaak te laag vastgesteld.

Hoe wordt de beslagvrije voet vanaf 1 januari 2021 berekend? 
Na invoering van de Wet vereenvoudigde beslagvrije voet is de deurwaarder minder afhankelijk van de gegevens van de schuldenaar. De deurwaarder berekent de beslagvrije voet vanaf 1 januari aan de hand van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) en de UWV- polisadministratie. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van de hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling en is minimaal 95% van de bijstandsnorm. Is het inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan wordt de beslagvrije voet verhoogd met een (maximale) compensatiekop. De compensatiekop bestaat uit een bedrag dat hetzelfde is als het bedrag van eventuele toeslagen waar vanwege de hoogte van het inkomen geen recht op bestaat.

Beslagvrije voet nu ook voor zorgtoeslag
Heb je een schuld bij de zorgverzekeraar? Dan kan de (huidige) zorgverzekeraar beslag leggen op de zorgtoeslag. Daarin verandert niets. Wel nieuw is dat de beslagvrije voet vanaf 1 januari ook van toepassing is op de zorgtoeslag. In de oude situatie was dat niet het geval en moest de debiteur bij de rechter de beslagvrije voet van toepassing laten verklaren als hij door het beslag te weinig middelen van bestaan overhield. Dat is vanaf 1 januari gelukkig niet meer nodig.

Een vaste beslagvolgorde, maar niet voor beslag op de zorgtoeslag
Om beter overzicht te houden en om beslagen op verschillende inkomstenbronnen te beperken, geldt vanaf 1 januari een vaste beslagvolgorde. Een deurwaarder mag geen beslag meer leggen op een willekeurige inkomstenbron. Eerst moet beslag worden gelegd op de bijstandsuitkering, daarna op andere (sociale) uitkeringen en vervolgens op loon. Heeft iemand bijvoorbeeld een WW-uitkering en aanvullende bijstand, dan moet eerst beslag gelegd worden op de aanvullende bijstandsuitkering. Alleen als na het beslag op de aanvullende bijstandsuitkering nog ruimte voor beslag is, dan mag beslag worden gelegd op de WW-uitkering. Toeslagen zijn uitgezonderd van de vaste beslagvolgorde. Dat betekent dat de zorgverzekeraar beslag mag leggen op de zorgtoeslag en de verhuurder op de huurtoeslag, zonder zich daarbij te houden aan de beslagvolgorde. Omdat de beslagvrije voet nu ook voor de toeslag geldt, moet bij een al aanwezig beslag op een andere inkomstenbron nu wel rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.

Meer lezen over de nieuw beslagvrije voet? Kijk op uwbeslagvrijevoet.nl