Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Voorkom onterechte aanmelding als wanbetaler

16 maart 2018
De bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers van de zorgverzekering bedraagt € 136,67 (2018). Dit bedrag is 25% hoger dan de gemiddelde premie. Het is dus van belang om aanmelding als wanbetaler bij het CAK te voorkomen. Zeker als de aanmelding onterecht is.

Onterecht een 4-maandsbrief ontvangen?
Bijna alle zorgverzekeraars werken volgens een vast incassoprotocol. Betaalt de verzekerde de premie niet, dan stuurt de verzekeraar na 2-,4- en 6-maanden een brief. In de 4-maandsbrief kondigt de verzekeraar aan dat aanmelding als wanbetaler bij het CAK volgt. Ben je van mening dat er geen sprake is van een premieachterstand of betwist je de hoogte van de premieachterstand? Vraag de zorgverzekeraar om een heroverweging en stuur alle bewijsstukken mee. De zorgverzekeraar moet hierop binnen een redelijke termijn reageren.

Niet eens met zorgverzekeraar?
Ben je het niet eens met de reactie van de zorgverzekeraar, dan kun je een klacht indienen bij een geschilinstantie. Dat kan bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) of bij de rechter. Als je een klacht wilt indienen bij de SKGZ, dan moet je dat binnen één jaar na ontvangst van de reactie van je zorgverzekeraar op de heroverweging doen. Het is beter om dat eerder te doen. Als je de klacht bij de SKGZ binnen vier weken, na ontvangst van de reactie op de heroverweging van de 4-maandsbrief, indient, dan heeft deze een opschortende werking. Op het moment dat er een klacht is ingediend, mag de zorgverzekeraar de verzekerde niet aanmelden bij het CAK. Laat de zorgverzekeraar weten dat de klacht in behandeling is bij een geschilinstantie.

N.B. Betwisting op de 2-maandsbrief geldt ook als betwisting op de 4-maandsbrief en leidt tot opschorting van de aanmelding bij het CAK. Is er nog geen uitspraak van de rechter of SKGZ, dan mag de zorgverzekeraar de verzekerde dus niet aanmelden als wanbetaler.