Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Vooroordelen over schuldenaren

3 juli 2018
Zorgverzekeringslijn vierde haar 5-jarig bestaan op 29 mei met de jubileumbijeenkomst ‘Oordeel dus voordeel?’. Er bestaan veel vooroordelen over mensen met schulden: “Ze zijn lui, onverantwoordelijk en dom.” Zijn deze gedachten en uitspraken over schuldenaren wel altijd terecht?

Spreker Rob Holland nam de werking van hokjesdenken onder de loep. Ervaringsdeskundige Satcha Maduro gaf een inkijk in haar leven wat schulden met je doen. En trainer en onderzoeker Peter Wesdorp gaf o.a. tips hoe je kunt omgaan met vooroordelen.

Waarom denken we in hokjes?
Evolutionair gezien zit hokjesdenken diepgeworteld in onze natuur en cultuur. Het is impliciet aangeleerde kennis. Het zijn de dingen die je denkt zonder er bij stil te staan. Zoals we voorwerpen met vier poten, zitting, leuning en draagkracht categoriseren als een stoel. Zo delen we mensen ook in groepen, waarbij we aangeleerde kenmerken aan een groep koppelen. Op basis van incomplete kennis trekken we overhaaste conclusies. Je bent er niet altijd van bewust, maar vooroordelen kunnen hierdoor nadelig uitpakken.

Invloed van de media
Verschillende documentaires op de televisie geven een inkijkje in de (belevings)wereld van mensen met schulden. Daarnaast zijn er ook tal van onderzoeken naar armoede. Daar komen altijd een hoop vooroordelen over schuldenaren bij kijken: “Ben je arm? Dan is dat je eigen schuld.” “Mensen met geldproblemen moeten gewoon gaan werken.” “Schuldenaren maken domme keuzes en kunnen niet omgaan met geld.” De media bevestigt vaak de neiging om over te gaan tot stereotyperen.

Eigen schuld?
Een life-event, zoals echtscheiding of werkloosheid, verandert veel in het leven van mensen. Er moet nieuw evenwicht gevonden worden door de ingrijpende gebeurtenis. Financieel treden er veranderingen op. Mensen met schulden schamen zich vaak voor hun situatie en vragen niet tijdig om hulp bij een schuldhulpverleningsinstantie. Hierdoor krijg je een sneeuwbaleffect waarbij de sneeuwbal een enorme lawine wordt waar je niet meer onderuit komt.

Hoe kan je vooroordelen in z’n algemeenheid ombuigen naar iets positiefs?
Bewust zijn van onbewuste vooroordelen en gemotiveerd zijn, leidt tot vermindering van aannames die we maken. Daarnaast kan je ook jezelf trainen door je te verplaatsen in de belevingswereld van een ander. Als je regelmatig contact hebt met een ander, dan zullen de vooroordelen afnemen.