Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Vrijwilligers van toegevoegde waarde in schuldhulpverlening

25 april 2023
Vrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de schuldhulpverlening. Maar als de problematiek te complex is, is het verstandiger om de hulp aan professionals over te laten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jansje van Middendorp.
effectiviteit thuisadministratie

Ondersteuning bij thuisadministratie
Mensen die moeite hebben met het op orde brengen van de financiën kunnen terugvallen op ondersteuning door vrijwilligers ‘ondersteuning bij thuisadministratie’. Doel hiervan is het toewerken naar (meer) financiële bekwaamheid en het voorkomen of aanpakken van financiële problemen. Dit is van groot belang, want financiële problemen hangen samen met ongezond financieel gedrag en minder vertrouwen in de eigen (financiële) vaardigheden.

Ondersteuning leidt tot meer rust
Jansje van Middendorp promoveerde op haar proefschrift: “Als de financiën op orde zijn, heb je meer rust”. Een onderzoek naar de ondersteuning aan cliënten met financiële problemen door vrijwilligers. Wat is de effectiviteit van de inzet van vrijwilligers bij mensen die problemen hebben met de financiën? Verandert de ernst van hun financiële problemen en verbetert hun financiële bekwaamheid? Hoe zit het met uitval van hulpvragers? En welke knelpunten en dilemma’s ervaren coördinatoren en vrijwilligers? Jansje’s promotieonderzoek geeft hier meer inzicht in.

Het uitvallen van cliënten is demotiverend
Soms is hulp niet effectief als de problematiek ingewikkeld en/of structureel is. Bijvoorbeeld bij een licht verstandelijke beperking, (beginnende) dementie, laaggeletterdheid of psychische problemen.  Als de achtergrond van de cliënt te veel verschilt van die van de vrijwilliger kan dat ook effectieve hulp in de weg staan. Dat zie je soms bij mensen met een migratieachtergrond. Cliënten kunnen hierdoor uitvallen en voor vrijwilligers kan dat demotiverend werken.

Ondersteuning is effectief als het traject afgerond wordt
Voor coördinatoren en vrijwilligers zijn de grenzen aan de ondersteuning van cliënten en de afbakening van de doelgroep belangrijke knelpunten of dilemma’s. Vrijwilligers ondersteunen zowel cliënten met lichte als complexe problematiek. Een deel van de cliënten valt vroegtijdig uit. De bevindingen laten zien dat ondersteuning effectief is voor cliënten die het traject afronden. De ernst van hun financiële problemen is afgenomen en hun financiële bekwaamheid is toegenomen. De werkalliantie tussen de cliënt en vrijwilliger speelt hierin een belangrijke rol.

Over Jansje en het LSTA
Jansje van Middendorp is verbonden aan het LSTA netwerk en kenniscentrum voor vrijwillige hulp bij geldzaken. Van waaruit zij een groot deel van haar onderzoek deed. Het LSTA is weer onderdeel van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Kijk hier eens rond als je in jouw gemeente aan de slag wil met vrijwilligers.