Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Waarom wordt de zorgtoeslag niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar overgemaakt?

27 mei 2019
Regelmatig krijgen wij de vraag: "Waarom wordt de zorgtoeslag niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar overgemaakt?" Een hele logische redenatie, de zorgtoeslag wordt dan in ieder geval gebruikt voor het betalen van de zorgpremie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verschillende mogelijkheden onderzocht.
zorgtoeslag naar zorgverzekeraar

Onderzoek naar twee mogelijkheden
In Nederland ontvangen 4,4 miljoen huishoudens zorgtoeslag. De meeste verzekerden die zorgtoeslag ontvangen, betalen hiermee ook hun premie aan de zorgverzekeraar. De minister vindt het daarom niet nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om voor alle huishoudens de zorgtoeslag over te laten maken naar de zorgverzekeraar. Er is daarom onderzoek gedaan naar de volgende mogelijkheden:

  1. Omleiding van de zorgtoeslag als er een achterstand van 3 maandpremies is, en
  2. Het vrijwillig overmaken van zorgtoeslag

Zorgtoeslag naar zorgverzekeraar bij 3 maanden achterstand
De voordelen van deze mogelijkheid zijn te klein en wegen niet op tegen de hoge kosten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de zorgtoeslag pas met de 5e maand premieachterstand kan worden verrekend. De verzekerde wordt bij 6 maanden achterstand aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Het effect van de maatregel is dan te beperkt. Dit proces duurt zo lang, omdat voor de zorgtoeslag naar de zorgverzekeraar kan worden overgemaakt er verschillende controles gedaan moeten worden. Daarnaast betalen veel verzekerden vaak nog vlak voor de vervaldatum, dus het signaal dat de zorgtoeslag naar de zorgverzekeraar omgeleid moet worden, moet ook niet te vroeg komen. Zorgverzekeraars en de Belastingdienst zouden dan te veel betalingen moeten herstellen en verzekerden zouden daardoor later hun  zorgtoeslag ontvangen.

Het vrijwillig overmaken van zorgtoeslag naar de verzekeraar
Het vrijwillig overmaken van de zorgtoeslag naar de zorgverzekeraar kan op verzoek van de verzekerde en als er een afspraak is tussen de Belastingdienst en de zorgverzekeraar. De verwachting is dat met deze mogelijkheid vooral veel verzekerden bereikt worden, die toch al hun premie betalen. Zorgverzekeraar CZ gaat in gesprek met de Belastingdienst om deze mogelijkheid te verkennen. Wellicht dat dit leidt tot een goede aanpak, die later gevolgd kan worden door andere verzekeraars.

Lees de brief van Minister Bruins over de mogelijkheden om de zorgtoeslag rechtstreeks over te maken naar de zorgverzekeraar