Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wanneer verjaart een zorgverzekeringsschuld?

16 september 2016
Als een schuld verjaard is, kan de schuldeiser (zorgverzekeraar) de betaling van de schuld niet meer afdwingen. De vordering blijft wel bestaan. Normaal gesproken is de verjaringstermijn van een zorgverzekeringsschuld 5 jaar. Ligt er een vonnis van de rechter dan is de verjaringstermijn voor een zorgverzekeringsschuld 20 jaar. De termijn gaat in op het moment dat de vordering opeisbaar is.

Zorgverzekeraar moet stuiten
Betaalt de verzekerde niet, dan moet de zorgverzekeraar actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de vordering niet verjaart. De verzekeraar kan de verjaringstermijn opnieuw starten (stuiten) door schriftelijk betaling van de schuld te eisen of door het indienen van een dagvaarding. De verjaringstermijn van vijf jaar start dan opnieuw op het moment van stuiting. Doet de zorgverzekeraar niets, dan verjaart de vordering en kan hij dus geen betaling meer afdwingen. Er blijft wel een niet-afdwingbare, natuurlijke verbintenis over; de verzekerde blijft een (morele) verplichting houden om de schuld te betalen. Als de verzekerde de vordering erkent, dan hoeft de verzekeraar zelf geen actie te ondernemen om te voorkomen dat de vordering verjaart. Deze erkenning hoeft niet letterlijk in woorden te gebeuren maar kan ook blijken uit het gedrag van de verzekerde, bijvoorbeeld het verzoeken om uitstel of het betalen van een termijn.

Zorgverzekeraar heeft niet tijdig gestuit
Eerder dit jaar gaf de Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen een bindend advies in een zaak waar de verzekeraar niet tijdig een verjaring van de vordering stuitte.

Bekijk de uitspraak op Kennisplein Ziektekostenverzekeringen en typ in het zoekveld: SKGZ201501550