Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wat betekent de verkorting van schuldsaneringstrajecten voor de looptijd van de RUB en RUOB?

8 maart 2023
Eind januari besloot de Tweede Kamer de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling te halveren. Is deze verkorting van invloed op de duur van de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden en regeling uitstroom onderbewindgestelden? Zorgverzekeringslijn zocht het uit.
RUB RUOB termijn korter

Verkorting looptijd Wsnp- en Msnp-trajecten
Eind januari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillisementswet aangenomen. Begin februari heeft de Eerste Kamer het voorstel als hamerstuk afgedaan. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verkorting van de looptijd van een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp-traject) van 36 naar 18 maanden. In aansluiting daarop heeft minister Schouten aan de kamer laten weten dat ook de looptijd van minnelijke schuldregelingen gehalveerd zal worden. De verwachting is dat hiermee de drempel tot gemeentelijke hulp wordt verlaagd, zodat meer mensen met problematische schulden hulp krijgen en sneller van hun schulden af zijn.

Impact op looptijd RUB en RUOB?
Wat betekent de halvering van de looptijd van schuldsaneringstrajecten voor de looptijd van de regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB) en de regeling uitstroom onderbewindgestelden (RUOB)? Voor beide regelingen geldt een maximale looptijd van 36 maanden. Bij de start van de regelingen is voor deze periode gekozen, omdat deze overeenkwam met de looptijd van een schuldsaneringstraject. Nu deze looptijd wordt gehalveerd naar 18 maanden, rijst de vraag of dit ook geldt voor de looptijd van de RUB en de RUOB?

Voorlopig geen halvering looptijd RUB en RUOB
Het ministerie van VWS heeft aan Zorgverzekeringslijn laten weten dat er vooralsnog geen wijzigingen zijn te voorzien. Hierbij wordt benadrukt dat de huidige termijn van 36 maanden een maximum is. Nu al bestaat de mogelijkheid om de duur van de uitstroomregelingen te verkorten. Zorgverzekeringslijn houdt de discussie in de gaten. Mocht er iets wijzigen in de looptijd van de uitstroomregelingen, dan zullen wij dit delen.