Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Zorgverzekeringsschulden aanpakken? Zo doet de gemeente Renkum dat!

21 november 2018
Gemeenten die zorgverzekeringsschulden willen voorkomen of oplossen, kunnen bij het CAK gegevens opvragen van wanbetalers van de zorgverzekering. De gemeente Renkum is met deze gegevens aan de slag gegaan. De wens van de gemeente is om inwoners uit te laten stromen uit de wanbetalersregeling. Daarnaast willen zij in contact komen met inwoners die schulden hebben en nog niet in beeld zijn bij de gemeente.
Sophia Murris

Inwoners kennen uitstroommogelijkheid vaak niet
Wanbetalers hoeven geen hogere boetepremie meer te betalen als zij een betalingsregeling afspreken met hun zorgverzekeraar. Veel mensen weten dit niet. Inwoners van de gemeente Renkum die zijn aangemeld bij het CAK ontvangen van de gemeente een brief om ze te wijzen op deze mogelijkheid. De inwoners kunnen contact opnemen met Zorgverzekeringslijn voor advies over het afsluiten van een betalingsregeling. De brief verwijst ook naar het Sociaal Team van de gemeente om mensen met grotere betalingsproblemen te helpen.

Mensen niet direct aanspreken op hun schuld
De gemeente Renkum wil inwoners niet direct persoonlijk aanspreken op hun achterstand bij het CAK. “Je hebt als gemeente toch persoonsgevoelige informatie in handen, waar je op een goede manier mee moet omgaan. We hebben gekozen voor een positieve insteek en een duidelijke brief om de inwoners te attenderen op de mogelijkheid die er is om maandelijks minder premie te betalen. Zorgverzekeringslijn heeft ons goed geholpen met het opstellen van de brieven. Zij spreken dagelijks verzekerden met achterstanden en weten hoe je op een laagdrempelige manier moet communiceren,“ zegt Sophia Murris, Beleidsmedewerker Inkomen gemeente Renkum. (Zie foto bij dit artikel)

Voorlopige resultaten zijn veelbelovend
Van de eerste groep inwoners die zijn aangeschreven, heeft 10% advies ingewonnen over het afspreken van een betalingsregeling bij Zorgverzekeringslijn. Er hebben inmiddels ook al enkele adviesgesprekken plaatsgevonden met mensen die zich hebben gemeld bij het Sociaal Team. “Het lijkt er op dat mensen met een relatief lage achterstand eerder geneigd zijn om te reageren dan mensen met een hoge achterstand. Dit onderstreept het belang om achterstanden zo snel mogelijk te signaleren. Daarnaast zal een aantal mensen ook rechtstreeks de zorgverzekeraar bellen en een betalingsregeling afspreken. Die hebben we niet in beeld,” geeft Sophia aan. “Als het project is afgerond, gaan we evalueren en kijken we natuurlijk ook naar de totale daling van het aantal wanbetalers in de gemeente. Voor de mensen die al jaren een hoge schuld bij de zorgverzekeraar hebben, zullen we mogelijk meer outreachend te werk moeten gaan.”

Laagdrempelige aanpak
Het sturen van brieven is een laagdrempelige manier om mensen met zorgverzekeringsschulden te helpen. De aanpak zorgt voor een minimale werklast voor gemeenten. Werk je bij een gemeente en wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Roos Meertens, via roos@zorgverzekeringslijn.nl.