Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Bekijk de opname van kennissessie 3: ‘levenslang’ in de wanbetalersregeling? De gemeente Amsterdam biedt hulp

5 december 2023
Op 14 november organiseerde SKGZ Zorgverzekeringslijn de derde kennissessie over werken met de CAK-lijst in samenwerking met de gemeente Amsterdam en het CAK.
Gemeente Amsterdam wanbetalers zorgverzekering CAK-lijst

Mensen met langdurige geldzorgen in beeld krijgen
Sinds 2017 kunnen gemeenten bij het CAK lijsten opvragen van inwoners die door hun zorgverzekeraar zijn aangemeld als wanbetaler omdat ze 6 maanden achterstand hebben. Met behulp van deze lijsten kunnen gemeenten inwoners proactief benaderen om ze hulp aan te bieden. Onderzoek laat zien dat werken met de CAK-lijst effectief is en dat je mensen in beeld krijgt die anders onder de radar waren gebleven. 

Best practices delen
Tijdens de kennissessie deelden Marcel Thijssen en Wouter Wamelink van de gemeente Amsterdam hun ervaringen. Als een van de eerste gemeenten van Nederland benadert de Amsterdam sinds 2017 proactief Amsterdammers in de wanbetalersregeling. Op verschillende manieren wordt uitstroom uit de regeling bevordert. Zo pakken klantbegeleiders signalen op over wanbetalers met een bijstandsuitkering. En worden signalen over wanbetalers zonder uitkering opgepakt door team Eropaf.  Ook voert de gemeente een actieonderzoek uit naar wanbetalers in stadsdeel Zuid-Oost, die al langer dan 10 jaar in de wanbetalersregeling zitten. Hierbij wordt een antwoord gezocht op twee vragen: Waarom lossen Amsterdammers met langdurige schuldenproblematiek hun schulden niet op? Ligt de oorzaak op het gebied van willen, kunnen of lukken? En als iemand zijn schulden wil oplossen, wat is er dan voor nodig dat dit ook lukt? 

Nieuw: een volledige of specifieke CAK-lijst aanvragen
Natascha Klumper, ketenpartner manager bij het CAK, deelde het nieuws dat het sinds kort ook mogelijk is om een lijst aan te vragen met specifieke gegevens. Dit betekent dat gemeenten nu twee soorten CAK-lijsten kunnen opvragen: 

  • Een overzicht van alle inwoners van een gemeente die in de wanbetalersregeling zitten.  
  • Een overzicht van wanbetalers met specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijdsgroep of postcodegebied. 

Beide lijsten zijn op te vragen via het aanvraagformulier, dat te vinden is op de website van het CAK 

Wil je alles nog eens rustig doorlezen of terugkijken?
Of kon je niet deelnemen aan de kennissessie? Bekijk hieronder een opname van de kennissessie en de bekijk de presentatie

Ook de andere kennissessies terugkijken?
De kennissessies zijn inmiddels afgerond. Alle sessies en presentatie zullen worden gedeeld op de website van Zorgverzekeringslijn.  

Opname kennissessie 1: de gemeente Haarlem zet een CAK melding in als signaal bij vroegsignalering. 

Opname kennissessie 2: de gemeente Den Haag bereikt mensen in verborgen armoede 

Opname kennissessie 4: Gemeente Midden-Groningen gaat bij al haar wanbetalers op bezoek