Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Belastingaangifte: aftrek zorgkosten

5 maart 2021
Je kunt weer belastingaangifte over 2020 doen. Soms kun je zorgkosten deels of volledig aftrekken. Vooral mensen met hoge zorgkosten kunnen hier voordeel van hebben.
aftrek zorgkosten belasting

Heb je recht op aftrek zorgkosten?
Als de zorgverzekeraar je zorgkosten niet heeft vergoed, dan kan je die kosten in bepaalde situaties van de belasting aftrekken. Je moet rekening houden met de volgende voorwaarden. Let op! Kosten die onder het verplicht eigen risico vallen, mag je niet aftrekken. In dit overzicht van de Belastingdienst zie je welke zorgkosten aftrekbaar zijn. In sommige gevallen mag je ook kosten, die je voor een ander hebt gemaakt, aftrekken. Bijvoorbeeld voor je fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar die niet in staat zijn om de zorgkosten zelf te betalen.

Ondersteuning bij belastingaangifte
Mensen kunnen voor hulp en ondersteuning bij het doen van belastingaangifte terecht bij de Belastingdienst, maatschappelijke organisaties, wijkcentra, buurthuizen én bibliotheken. Op de website van de Belastingdienst kun je zien waar je hulp kunt vragen. Als het niet lukt, kun je ook contact opnemen met de Belastingtelefoon op het nummer 0800 0543.

Geen zorgverzekering en wel zorgkosten?
Heb je kosten gemaakt die niet vergoed werden, omdat je geen zorgverzekering hebt? Dan mag je de kosten van zorg die onder de basisverzekering valt niet aftrekken.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Je kunt zelfs een boete krijgen als je verzekeringsplichtig bent en geen zorgverzekering hebt.

PS Heb je uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Kijk op de site van de Belastingdienst.