Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Blijft een kind dat 18 jaar wordt verzekerd op de polis van een van de ouders?

9 november 2020
Stel je kind wordt 18 jaar. Blijft hij of zij dan automatisch verzekerd op jouw polis? En hoe zit het dan met de premiebetaling? In dit artikel leggen we uit in welke gevallen een verzekering eindigt en wat er gebeurt met de zorgverzekering als je kind 18 jaar wordt.
zorgverzekering 18 jaar opzeggen premie

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten
In principe moet iedereen die in Nederland woont of werkt een zorgverzekering afsluiten. De Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat uit van een individuele verzekeringsplicht. Dat betekent dat degene op wie die verplichting rust voor zichzelf een zorgverzekering moet afsluiten.

Maar je kunt een zorgverzekering afsluiten voor een ander
Hoewel de wet uitgaat van een individuele verzekeringsplicht, kan iemand ook een ander dan zichzelf verzekeren. Soms moet iemand zelfs een zorgverzekering afsluiten voor een ander. Zo is de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind (de ouder of voogd) verplicht om een basisverzekering af te sluiten, omdat het minderjarige kind dat niet zelf mag. Een minderjarige is namelijk voor de wet handelingsonbekwaam. Ook kan het een keuze zijn om een ander te verzekeren, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar partner verzekert op zijn of haar eigen polis. Degene die de verzekeringsovereenkomst aangaat is de verzekeringsnemer. De persoon voor wie de zorgverzekering wordt afgesloten is de verzekerde. Een verzekeringsnemer kan ook verzekerde zijn.

Een zorgverzekering kan op twee manieren eindigen
Heeft een verzekeringnemer een zorgverzekering afgesloten voor zichzelf of voor bijvoorbeeld zijn of haar minderjarige kind, dan kan deze verzekeringsovereenkomst slechts op twee manieren eindigen. Namelijk door beëindiging van rechtswege (automatisch na een bepaalde, in de wet genoemde gebeurtenis) of door opzegging. De beëindiging van rechtswege is geregeld in artikel 6 Zvw. De zorgverzekering eindigt van rechtswege als de verzekerde bijvoorbeeld overlijdt of emigreert. Maar niet als een verzekerde 18 jaar wordt. Die gebeurtenis wordt in het artikel niet genoemd. De wet regelt wel dat je als je 18 jaar wordt je vanaf de eerste van de daaropvolgende maand premie moet betalen voor de zorgverzekering (artikel 16 Zvw). Opzegging van de verzekering kan alleen door de verzekeringsnemer worden gedaan. Dit is geregeld in artikel 7 Zvw. Dat is ook logisch, want de verzekeringnemer is de verzekeringsovereenkomst immers aangegaan. Heeft de verzekeringsnemer iemand anders verzekerd, dan kan alleen de verzekeringsnemer de zorgverzekering van de verzekerde opzeggen, als de verzekerde een andere zorgverzekering gaat afsluiten.

Meerderjarigheid leidt niet tot automatische beëindiging
Situaties als het meerderjarig worden van een kind –  maar bijvoorbeeld ook echtscheiding – leiden niet tot een automatische beëindiging van de zorgverzekering. Dit betekent dat de verzekeringsnemer die een kind heeft verzekerd de zorgverzekering moet opzeggen. Doet de verzekeringsnemer dat niet, dan blijft de verzekeringsovereenkomst en dus ook de verplichting tot premiebetaling gewoon doorlopen, Dat is maar goed ook, want anders zou iemand vanaf het moment dat hij of zij achttien jaar wordt onverzekerd raken, met alle risico’s van dien.

Waar moet je op letten als je 18 jaar wordt en zelf een zorgverzekering wil afsluiten?
Als je als 18-jarige in de loop van het jaar zelf een zorgverzekering wilt afsluiten, dan moet je dat de verzekeringsnemer laten weten. De verzekeringsnemer kan de lopende zorgverzekering dan op tijd opzeggen. Op het moment dat je de opzegging van de verzekeraar ontvangt, kun je zelf een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Zorg ervoor dat de einddatum van de oude zorgverzekering en de ingangsdatum van de nieuwe verzekering op elkaar aansluiten. Je voorkomt dan dat er dubbele premie betaald moet worden.