Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

De gevolgen van life-events kun je die voorspellen?

28 januari 2022
Vroegsignalering is een toverwoord in (financiële) hulpverlenersland. Want als je vroeg signaleert, dan kun je vroeg ingrijpen is de gedachte. Maar als je weet dat er een grote kans is dat een probleem zich voor gaat doen, kun je het dan ook voorkomen? Zorgverzekeringslijn ging in gesprek met Bram Buiting, directeur van ErWelzijn, een innovatieve welzijnsorganisatie die probeert de gevolgen van life-events te voorspellen.

Een domino-effect van negatieve gevolgen
Samen met 40 collega’s en 400 vrijwilligers van Welzijn Lochem constateerde Bram het volgende: “Wij zagen dat problemen elkaar opvolgden, keer op keer op keer”. Hij visualiseert dit met behulp van dominostenen. “Bij vroegsignalering is het steentje al aan het wiebelen. Als het steentje eenmaal wiebelt is het niet te stoppen. Dat bracht ons tot de vraag: hoe kunnen we deze problemen voorspellen en ervoor zorgen dat het steentje niet gaat wiebelen?” Hij schetst de volgende casus: “Stel je krijgt een kind met een zorgvraag, je wordt mantelzorger, iets dat mogelijk leidt tot een scheiding en vervolgens weer de kans op schulden vergroot. Dat zijn allemaal gevolgen die je kunt voorspellen. We weten bijvoorbeeld dat na een scheiding 20% van de vrouwen na 5 jaar in de schulden zit. “

Life-event als signaleringsmoment
ErWelzijn bracht 32 problemen in kaart in de Atlas life events, hierdoor kun je nieuwe risicomomenten signaleren die leiden tot opvolgende problematiek. “Dit geeft ons de kans om problemen te voorkomen en niet pas te reageren wanneer het probleem zich voordoet. Want het dominosteentje er tussenuit pakken, als het al wankelt lukt vaak niet”, zegt Bram. “Schulden zijn de oorzaak van veel problematiek, bijvoorbeeld een depressie of kinderen die buitengesloten worden. Als je als vrijwilliger ziet dat iemand heel kwetsbaar is, kijk dan of je dat ergens kunt adresseren, zodat je ervoor zorgt dat het dominosteentje niet omvalt.”

Van losse life-events naar samenhangend beleid
“Als je de oorzaken en gevolgen achter elkaar zet, dan zie je dat elke life-event zijn eigen hulpverlener, eigen onderzoek, eigen beleid en eigen geld en subsidiestromen heeft. In een aantal gemeenten denken wij mee met het in kaart brengen van deze events en om er samenhangend beleid voor te maken”, vervolgt Bram. Belangrijk daarbij is het versterken van de veerkracht van mensen, want een dalende veerkracht vergroot het risico op een volgend probleem. Een handige tool om inzicht te krijgen in je veerkracht is de website Mijnpositievegezondheid.nl.

 

Bram was een van onze sprekers op het online congres:  De financiële gevolgen van life-events. Voorspellen en tijdig signaleren voorkomt erger!
Wil je de bijdrage van Bram terugzien, kijk dan op de congrespagina.
Ben je benieuwd naar de methodiek van ErWelzijn kijk dan op de website.