Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Feiten en fabels over het verplicht eigen risico

15 september 2021
Weet jij ook niet hoe het nou precies zit met het eigen risico? Zorgverzekeringslijn neemt de feiten en fabels over het eigen risico onder de loep.

1. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen, ook voor kinderen
Fabel. Het verplicht eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent. Kinderen onder 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico en betalen ook geen zorgpremie.

2. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering
Feit. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. En betaal je alleen als je gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Dus niet voor zorg die betaald wordt, vanuit je aanvullende verzekering.

3. Huisartsenzorg zit in het basispakket en dus betaal je het eigen risico
Fabel. Je betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts. En dus ook niet voor een bezoek aan de huisartsenpost.  Maar stuurt de huisarts je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto? Dan geldt hiervoor wel het eigen risico. Andere uitzonderingen waarvoor je het eigen risico niet betaalt zijn onder andere verloskundige zorg, wijkverpleging en bezoek aan de tandarts voor kinderen onder de 18 jaar. Bekijk de lijst met zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

4. Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn hetzelfde
Fabel.
Eigen risico en eigen bijdragen zijn verschillende dingen. Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit het basispakket. Daarnaast wordt voor sommige zorg een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. Bijvoorbeeld voor een hoortoestel of voor bepaalde medicijnen.

5. Het eigen risico geldt ook in het buitenland
Feit. Net als in Nederland betaal je ook in het buitenland eigen risico voor zorg die je vergoed krijgt uit de basisverzekering. Let op: de zorgverzekeraar vergoedt dit uit de basisverzekering tot maximaal het Nederlands tarief voor spoedeisende zorg. Bel voor zorg in het buitenland daarom altijd het nummer van de alarmcentrale van je zorgverzekeraar. Bij een ziekenhuisopname ben je dit zelfs verplicht. Dat nummer staat op de achterkant van je European Insurance Card (EHIC).

6. Het verplicht eigen risico kun je verlagen
Fabel. Het verplicht eigen risico voor 2023 bedraagt € 385,-. Je kan dit niet verlagen. Wel kan je er voor kiezen om het eigen risico te verhogen met maximaal € 500,- per jaar. In ruil hiervoor krijg je een korting van je zorgverzekeraar op de maandpremie. Verwacht je weinig zorgkosten uit de basisverzekering? Dan kan het interessant zijn om je eigen risico te verhogen. Let er dan wel op dat je het geld voor het verhoogde eigen risico achter de hand hebt. Stel dat je toch onverwachts gebruik moet maken van zorg uit het basispakket.

7. Met een verhoogd eigen risico kan je geen betalingsregeling afspreken
Fabel.
Moet je onverwachts toch eigen risico betalen? En heb je het eigen risico verhoogd? Ook dan is het mogelijk hierover een betalingsregeling af te spreken. Neem contact op met je zorgverzekeraar om dit te bespreken. En dan kan je het verplicht en het vrijwillig eigen risico in termijnen betalen.

8. Ik moet voor meerdere personen eigen risico betalen
Feit.
Ben jij verzekeringnemer? En staan er meerdere volwassenen op jouw polis? Dan betaal jij voor elke volwassene op die polis het eigen risico. Natuurlijk alleen als zij gebruik hebben gemaakt van zorg uit het basispakket.

9. Je eigen risico wordt altijd automatisch afgeschreven
Fabel.
Bij sommige zorgverzekeraars krijg je een acceptgirokaart om je eigen risico te betalen. Of een digitaal betalingsverzoek per e-mail. Bij anderen betaal je het op dezelfde wijze als je maandpremie. En kan het dus wel automatisch worden afgeschreven. Lukt een automatische afschrijving niet? Dan stuurt de zorgverzekeraar je altijd een betalingsverzoek. Ook is het dan mogelijk een betalingsregeling af te spreken als je dit bedrag niet ineens kan betalen.

10. Als je vooraf het eigen risico gespreid betaalt, dan ben je de betaalde bedragen sowieso kwijt
Fabel. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het verplicht eigen risico vooraf gespreid over het jaar te betalen. Meestal mag je dan geen vrijwillig eigen risico hebben. Maak je geen gebruik van het eigen risico, dan betaalt de zorgverzekeraar je terug.