Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Het onderzoek Wlz: iedere aanvraag is uniek en anders

8 mei 2023
Bijna dagelijks informeren we de deelnemers in de trainingen van Zorgverzekeringslijn over het onderzoek Wlz (Wet langdurige zorg) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook telefonisch geven wij hier vaak uitleg over en verwijzen wij door naar de SVB voor een onderzoek. Dit onderzoek stelt de verzekeringsplicht in Nederland vast. Veel mensen zijn verrast en hebben nog nooit van dit onderzoek gehoord. Een mooie aanleiding dus om Nurcan Akin-Sengil te interviewen over haar werk. Nurcan werkt al 31 jaar voor de SVB waarvan de laatste 6 jaar als Wlz-onderzoeker.
Wlz onderzoek verzekeringsplicht

Wat is het onderzoek Wlz?
“Met het onderzoek Wlz beslist de Sociale Verzekeringsbank over je verzekeringsplicht in Nederland. Als je verzekeringsplichtig bent, moet je een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Maar zeker zo belangrijk! Als je niet verzekeringsplichtig bent, kun je geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Bij de meeste aanvragen van onderzoeken gaat het om mensen die in een ander land gaan wonen of werken of uit een ander land komen en hier gaan wonen of werken,” zegt Nurcan.

Waar kijk je naar bij het onderzoek?
Nurcan: “Heeft iemand een duurzame band met Nederland? Woont die persoon hier? Werkt hij hier of juist in het buitenland? Wat staat er in de stage-overeenkomst? Is er wel een verblijfsvergunning? Op basis van alle feiten en omstandigheden neem ik dan een beslissing.”

Waarom heet het onderzoek Wlz?
Nurcan: ”Als je Wlz hoort, denk je vaak aan de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg. Zoals pgb’s of mantelzorg. Het verzekeringsdeel is echter ook een onderdeel van deze wet, maar is veel minder bekend. De SVB voert alle volksverzekeringen uit, denk bijvoorbeeld ook aan de AKW, AOW en Anw. Verzekerd zijn voor de Wlz is ook een voorwaarde om een Nederlandse zorgverzekering te hebben.”

Wie kan de aanvraag voor een onderzoek Wlz doen?
“Een klant kan een aanvraag op eigen initiatief doen. Bijvoorbeeld omdat hij op wereldreis gaat of stage gaat lopen in het buitenland. Soms is contact met het CAK de aanleiding om een onderzoek aan te vragen,” vertelt Nurcan. “Bijvoorbeeld als een internationale student die gaat werken in Nederland een waarschuwingsbrief krijgt van het CAK, vanuit de regeling ‘Onverzekerden’. Ook een zorgverzekeraar of het CAK kan een aanvraag voor een onderzoek doen. Een bewindvoerder kan alleen een aanvraag doen met een machtiging van de klant. Ouders moeten de aanvraag voor een minderjarig kind doen. Ouders van meerderjarige kinderen, die in het buitenland stage lopen/werken, moeten ook een machtiging te hebben. Voor iedere klant wordt een aparte aanvraag ingediend.”

Een werkdag uit het leven van Nurcan
Nurcan krijgt dagelijks zo’n 13 nieuwe aanvragen in haar werkvoorraad en probeert deze diezelfde dag op te pakken. Het beslissen over een eenvoudige en complete aanvraag duurt ongeveer 20 minuten. Een wat complexere aanvraag duurt alles bij elkaar wel 2,5 à 3 uur. Denk dan bijvoorbeeld aan iemand die een onderneming heeft in Nederland maar al 9 jaar in Thailand woont en af en toe een paar maanden in Nederland werkt. Nurcan: “Men denkt dan: mijn bedrijf is hier dus ik kan hier verzekerd blijven. Ik leg dan uit dat ze zich vergissen. Als het werk feitelijk in een ander land wordt uitgevoerd, is diegene hier niet verzekeringsplichtig. Dit zijn ook echt dossiers waar je je hoofd goed bij moet houden. De beslissing wordt genomen op basis van de geldende internationale wetgeving, EU-wetgeving of bij ontbreken daarvan, nationale wetgeving. Als het dossier niet compleet is, gaat er een verzoek naar de klant om meer informatie. Dan eventueel nog een rappelbrief of een telefoontje. De beslistermijn schuift hierdoor op.  Dat maakt soms dat het langer duurt voordat iemand duidelijkheid heeft.”

Het is belangrijk dat klanten reageren op informatieverzoeken
Nurcan: ”Als er een melding van het CAK in het dossier zit, moeten we een beslissing afgeven, ook al krijgen we geen informatie van de klant”. Heel belangrijk dus dat klanten reageren op informatieverzoeken. Anders beslis ik alleen op basis van de mij beschikbare informatie. We kunnen ook geen beslissingen in de toekomst afgeven. Soms willen mensen weten wat als ik….   maar voor ons is dit ook lastig omdat we dan nog onvoldoende informatie hebben. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de werkelijke situatie er toch anders uitziet dan verwacht, doordat bijvoorbeeld een stage niet doorgaat.”

Klanten in een andere taal te woord staan, zodat ze het goed begrijpen
“Vooral de ingewikkelde zaken blijven mij bij”, vertelt Nurcan. “Zoals die meneer die in 2 landen werkt, in het ene land als ambtenaar en het andere als zelfstandige. Of de klant die al jaren in Frankrijk woont en daar werkt maar in een overgangsregeling zat door corona waardoor hij toch verzekeringsplichtig was in Nederland. Ook leuk, een klant in het Duits of Turks te woord te staan zodat mijn informatie goed wordt begrepen.”

Meer informatie over het Wlz onderzoek
Kijk dan op de website van de SVB of neem contact op met Nurcan of een van haar collega’s!