Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Hoe leg ik aan statushouders uit hoe ons zorgverzekeringsstelsel werkt?

18 januari 2024
Als statushouders in een gemeente komen wonen, moeten zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Bij de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) vielen ze immers nog onder de RMA (Regeling Medische zorg Asielzoekers). Maar hoe leg je als begeleider uit hoe ons zorgstelsel werkt en waarom je maandelijks premie moet betalen terwijl je nooit ziek bent?
asielzoeker statushouder zorgverzekering

Mensen in de asielprocedure hoeven geen zorgverzekering af te sluiten
Zij krijgen zorg vergoed zoals omschreven in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura. Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. RMA Healthcare verrekent deze kosten met de zorgaanbieder.

Van asielzoeker naar statushouder
Op het moment dat iemand een verblijfsvergunning krijgt en verhuist naar woonruimte in een gemeente, moet hij een ‘gewone’ basisverzekering afsluiten. Veel gemeenten bieden deze statushouders (in ieder geval het eerste jaar) een collectieve verzekering aan. Maar ook dan zijn er nog eigen keuzes te maken en komen er soms onverwachtse kosten. Want hoe zit het met eigen risico en wanneer betaal je eigen bijdragen? En welk aanvullend pakket is voor mij geschikt? Er leven veel vragen bij statushouders.

Voor statushouders is alles nieuw
Voor statushouders is onze taal en maatschappij nieuw en soms zijn ze laaggeletterd of digibeet. Het niet begrijpen van een brief of rekening van de zorgverzekeraar kan grote gevolgen hebben. Zij hebben meestal ook geen financiële buffer en lopen een groot risico op het krijgen van financiële zorgverzekeringsproblemen, zoals schulden of onverzekerdheid. Daarom geeft Zorgverzekeringslijn tips, training en advies aan vrijwilligers die statushouders ondersteunen.

Training voor vrijwilligers die statushouders begeleiden
Hoe leg je aan statushouders uit hoe ons zorgverzekeringsstelsel werkt? Dit hoor je tijdens een van onze trainingen! De training richt zich erop om naar ons stelsel te kijken door de ogen van de statushouder. Tijdens de training is er veel aandacht voor wat er hier anders is, en hoe je dat op een laagdrempelige manier uitlegt.

Meld je gratis aan!
Op verschillende datums en tijdstippen hebben wij zogenaamde open trainingen ingepland. Hier kan je individueel aan deelnemen. Een training op maat voor alleen jouw organisatie en vrijwilligers kan ook.

Bekijk de trainingsmogelijkheden