Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Maatwerk in het sociaal domein anno 2024, kan dat eigenlijk wel?

29 januari 2024
In een domein met ontzagwekkend veel voorzieningen, hebben we tegelijkertijd ook een hoop complexiteit ingebouwd. Die complexiteit zorgt ervoor dat in sommige bijzondere situaties het systeem faalt en de burger onbedoeld wordt benadeeld. Bij de Maatwerkplaats van het UWV proberen ze dit soort problemen op een andere manier op te lossen. Tijdens het Jubileumcongres van SKGZ Zorgverzekeringslijn verzorgden coördinatoren van de Maatwerkplaats Jaap van Dooren, Marieke Thoomes en Tim Stiggelbout de workshop Problemen tackelen met de methodiek van de perspectiefcirkel. De deelnemers aan de workshop kregen een introductie in de methodiek en gingen aan de slag met een casus over Caribische studenten.
maatwerk sociaal domein

Professionele buikpijn
Ken je dat knagende gevoel aan het eind van een lange werkdag? Wanneer je ’s avonds thuis op de bank zit, is dat gevoel alleen maar groter geworden. Je hebt die dag een beslissing moeten maken of een protocol moeten volgen, waar bij jou alleen maar de vraag opkwam: ‘dit kan toch niet de bedoeling zijn?’ De meesten van ons zullen dit herkennen: professionele buikpijn. De coördinatoren van de Maatwerkplaats van het UWV houden zich bezig met deze ‘dit-kan-niet-de-bedoeling-zijn-casussen’.

Mensen die tussen wal en schip vallen
Als coördinator Maatwerkplaats ziet Marieke Thoomes is regelmatig dat mensen buiten hun schuld tussen wal en schip vallen: “Door te doen, te verbinden, te denken en weer te doen, fixen we individuele vraagstukken. Daarbij pakken we óók de knelpunten aan die voor meer mensen gelden. Op die manier werken we aan verbeteringen in de dienstverlening, de werkprocessen, de regels en uiteindelijk ook in de wetten. Dat doen we vooral samen en daar ben ik trots op,” zegt Marieke.

De (menselijke) maatwerkplaats maakt maatwerk normaal
Bij de Maatwerkplaats worden casussen ingebracht die niet passen in het standaard werkproces en waar maatwerk nodig is. Om maatwerk te laten slagen werken zij vanuit een aantal vaste principes. Een daarvan is dat zij het probleem altijd bekijken vanuit meerdere perspectieven (maatschappelijk, economisch, juridisch). Een ander principe is dat betrokken partijen met elkaar aan tafel gaan in volledige transparantie. En naast het oplossen van de casus is er ook oog voor aanpassingen aan het systeem, om als het mogelijk is herhaling te voorkomen. Doel van deze succesvolle en inspirerende aanpak is om de menselijke maat en maatwerk in én tussen organisaties normaal te maken.

In de praktijk – De Caribische student
Ook bij SKGZ Zorgverzekeringslijn komen we dit soort buikpijn dossiers tegen. Neem de Caribische student. Een Caribische student met de Nederlandse nationaliteit die in Nederland woont, is in principe verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. In principe, want er zijn uitzonderingen. Die uitzonderingen zorgen vaak voor verwarring, onzekerheid en stress bij deze studenten, terwijl onbezorgd studeren toch het uitgangspunt moet zijn. De SVB werkt aan begrijpelijke uitleg van deze complexe materie. Maar alleen communicatie lost het probleem niet op. Daarom wordt de komende tijd gewerkt aan het vereenvoudigen van de regels.

 

Jaap van Dooren, Marieke Thoomes en Tim Stiggelbout waren  workshopleiders op het Jubileumcongres Iedereen toegang tot zorg! Doen wat hoort of wat helpt?
Je kunt op de congreswebsite de slides van de presentatie bekijken.