Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Mag mijn verzekeraar betalingen of vergoedingen verrekenen met een schuld?

27 februari 2024
Een veelgestelde vraag is of de zorgverzekeraar een betaling door de verzekerde of een uit te betalen vergoeding mag verrekenen met een schuld? In dit artikel lees je of dat mag en in welke gevallen.
verrekening schuld zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar mag een vergoeding verrekenen met een openstaande schuld
Heb je een schuld, bijvoorbeeld een premieschuld of een achterstand in het eigen risico? Dan mag de zorgverzekeraar deze verrekenen met een uit te betalen vergoeding.  Dat staat in de wet.  Voorwaarde is wel dat de zorgverzekeraar duidelijk aankondigt dat hij overgaat tot verrekening.

Casus
Jessica heeft een premieschuld van 5 maanden en moet daarom nog € 575,- aan haar zorgverzekering betalen. Jessica is aanvullend verzekerd voor tandzorg. Jessica gaat naar de tandarts om een gaatje te laten vullen. De tandarts declareert een bedrag van € 163,50 voor de behandeling bij de verzekeraar van Jessica. Omdat de zorgverzekering nog een vordering heeft op Jessica, verrekent de zorgverzekeraar het bedrag van € 163,50 met een deel van de schuld. De schuld bij de zorgverzekeraar wordt nu lager (€ 411,50), maar de rekening van de tandarts moet Jessica nu zelf betalen.

De zorgverzekeraar mag een schuld ook verrekenen met het PGB
Een uit te betalen vergoeding kan bestaan uit een betaling aan de zorgverlener, maar ook uit een betaling uit een persoonsgebonden budget (PGB). Heb je  recht op een bedrag uit het PGB om een zorgverlener te betalen? Dan kan de schuld bij de zorgverzekeraar ook worden verrekend met een (deel van het) uit te betalen bedrag aan PGB.  Het gevolg van de verrekening is dat de zorgverzekeraar (een deel) van de vergoeding niet uitbetaalt aan de zorgverlener of de houder van het PGB. Dat bedrag moet je dus als verzekerde dan zelf betalen aan de zorgverlener.

Casus
Maarten heeft een PGB en dient een declaratie in van € 1.500,- om zijn zorgverlener te betalen. Daarnaast heeft Maarten de nota voor het eigen risico van 2021 nog niet aan zijn zorgverzekeraar betaald. De zorgverzekeraar kent het bedrag van € 1.500,- toe aan Maarten, maar trekt hier € 385,- van het eigen risico vanaf. De zorgverzekeraar stuurt Maarten hierover een brief. De zorgverlener van Maarten ontvangt € 1.115,- op zijn rekening. Het restant van € 385,- moet Maarten zelf aan zijn zorgverlener betalen. De zorgverlener heeft  een vordering op Maarten.

Geen aankondiging, geen verrekening!
De enige voorwaarde die aan verrekening wordt gesteld, is dat de zorgverzekeraar duidelijk aankondigt dat hij gaat verrekenen. Doet de zorgverzekeraar dit niet, dan is de verrekening ongeldig. De zorgverzekeraar moet dan het verrekende bedrag alsnog uitbetalen. Na uitbetaling is er dan een nieuwe vordering van de zorgverzekeraar op de verzekeringsnemer die even groot is als het verrekende bedrag. De motivatie in een soortgelijke situatie lees je in dit bindende advies van de SKGZ.

Controleer de polisvoorwaarden
De basisregel is dat zorgverzekeraars vergoedingen mogen verrekenen met een openstaande schuld. De zorgverzekeraar heeft zelf de vrijheid om te bepalen in welke gevallen hij dat wel of niet doet. De meeste verzekeraars hebben daarom in de polisvoorwaarden beschreven in welke gevallen zij verrekenen. Een tip is daarom om altijd ook de polisvoorwaarden te controleren als de zorgverzekeraar overgaat tot verrekening.

De zorgverzekeraar mag betalingen verrekenen met een achterstand
Als verzekerde bepaal je door het vermelden van een betalingskenmerk bij een overboeking, waar een betaling voor is. Bijvoorbeeld voor de premie voor de huidige maand, of het eigen risico. Als uit de betaling niet blijkt dat deze voor betaling van de premie is bedoeld, kan de zorgverzekeraar hier een openstaande rekening mee voldoen. De verzekeraar moet zich daarbij wel aan bepaalde regels houden.  Lees welke regels dat zijn.