Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden met twee zorgverzekeraars: Twentse gemeenten delen voorbeelddocumenten en praktische tips

7 juli 2022
In 2021 startten vier Twentse gemeenten met een nieuwe regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB), waarbij voor het eerst werd samengewerkt met twee zorgverzekeraars. Bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling met een schuld bij Zilveren Kruis kregen de mogelijkheid om over te stappen naar de gemeentepolis van Menzis nog voor hun schuld was afbetaald.
Twentse koers

Goed voorbeeld doet volgen
Om navolging bij andere gemeenten te stimuleren, delen de Twentse gemeenten nu de door hen opgestelde documenten op de website Twentsekoers.nl. Onder andere de samenwerkingsovereenkomst, de brief aan de inwoners en de uitwerking van de regeling zelf zijn op de website terug te vinden.

Tips en aandachtspunten
In aanvulling op de documenten delen de Twentse gemeenten ook een aantal tips en aandachtspunten gedeeld, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar:

  • Denk aan de juridische check van het convenant en de onderlinge afstemming over het aantal deelnemers en bedragen.
  • Vraag de achterstandslijst bij de zorgverzekeraar meerdere keren op: in het voorjaar (voor het bepalen van de omvang van het mogelijk aantal deelnemers in de gemeente) en vlak voordat de inwoners benaderd worden (om de definitieve deelnemers vast te stellen om te gaan benaderen).
  • Leg de criteria voor deelname van inwoners duidelijk vast en houd rekening met het belang van duurzame uitstroom.
  • Neemt een inwoner deel aan de regeling? Neem de afmelding bij het CAK (Centraal Administratiekantoor) op tijd mee, zodat de zorgverzekeraars en de gemeente alle tijd heeft om het te verwerken. Let hierbij ook op dat deelnemers niet een maand onverzekerd zijn of dubbele premie betalen. Dit vraagt om goede gegevensuitwisseling van alle partijen.
  • Let op dat deze regeling nog niet standaard onder de gemeentepolis valt en dat er dus een aanvullende overeenkomst moet worden gesloten met de zorgverzekeraar voor deelname van deze inwoners aan de gemeentepolis.

Over de samenwerking met twee zorgverzekeraars in Twente, verscheen eerder het artikel: Samenwerking met Zilveren Kruis én Menzis bij RUB in Twente.