Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Talkshow - ‘Schulden zijn geen trending topic voor jongeren’

13 april 2021
‘Begrip, geduld en zoek die samenwerking’. Jongerenwerker Jaouad Najih van Opr€cht in Arnhem vat de opbrengst van de Themadag mooi samen. Hoe kunnen we jongeren met schulden bereiken en hoe krijg je ze in beweging? Dat is de vraag waar vier professionals - schuldhulpverlener van het jaar John Wildenberg van Farent in Den Bosch, Anna- Laura van Eeden van Puur Zuid in Amsterdam, Albert Pronk van Stichting Xtraplus in Den Haag en Jaouad Najih uit Arnhem - over in gesprek gaan.

Bereiken
Hoe jongeren met schulden te bereiken, het blijkt dé vraag waar veel gemeenten en professionals mee worstelen, laat een digitale rondgang zien. ‘Het gemeentehuis heeft een te hoge drempel voor jongeren. Kom uit dat torentje en zoek jongeren zelf op’, is het advies van een Brabantse professional. John Wildenberg vertelt over het escaperoomspel dat Farent voor het onderwijs heeft ontwikkeld. ‘Schulden zijn bepaald geen trending topic, maar door het op deze manier te verpakken, weten we jongeren preventief te bereiken. Ze voelen tijdens het spel ook echt de stress van schulden. En daarna gaan we met zo’n klas in gesprek en dan worden er ook echt mooie verhalen gedeeld.’

Buddy
Albert Pronk vertelt hoe jongeren met allerlei uiteenlopende vragen bij het JIP terecht kunnen. ‘Het eerste contact is met een jongerenadviseur, wanneer blijkt dat er sprake is van schulden dan komen ze bij ons terecht. Heel laagdrempelig allemaal.’ In Arnhem wordt gewerkt met een buddy-systeem waarbij leeftijdsgenoten – die soms zelf met schulden hebben geworsteld – aan jongeren in de wijk worden gekoppeld. ‘Hoe we de jongeren bereiken? We werken vanuit de presentiegedachte, we zijn aanwezig in de wijk, we zijn een bekend gezicht en dat werkt.’ De jongerenwerkers van Opr€cht zitten ook bij de kantonrechter, waarbij de rechtbank jongeren ook meteen kan doorverwijzen. ‘We werken ook met de CAK-lijst, ik ben al langs de deur geweest en heb zo jongeren weten te bereiken. De sleutel zit ‘m echt in het outreachend werkend. Deze jongeren met schulden komen niet naar ons, wij moeten ze opzoeken. Het gaat echt om maatwerk.’

Vasthouden
Daar is zijn Amsterdamse college Anna-Laura van Eeden het helemaal mee eens. Ook zij benadrukt het belang van het persoonlijke contact, van de relatie met de jongeren. ‘Zorg dat je ze vast blijft houden, dat je ze niet laat vallen wanneer ze niet op komen dagen. Probeer al in de eerste gesprekken resultaat te laten zien. Investeer in dat vertrouwen, dat is zo belangrijk.’ Veel van de jongeren die zij begeleidt, worden doorverwezen door ketenpartners. Het is daarom belangrijk dat ook andere professionals – jongerenwerkers en sociaal werkers – wel kennis hebben van schuldhulpverlening en hoe de keten eruitziet.’

‘Wees voorzichtig met jargon, er vliegen vaak zoveel afkortingen over tafel’

Leefwereld
Het is volgens ‘het panel’ belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren. In Arnhem zijn de jongerenwerkers ook bij het eerste gesprek met de schuldhulpverlener. ‘Dan bekijken we met z’n drieën hoe we dit traject ingaan.’ Volgens Albert Pronk moeten professionals bij de gemeente ‘op hun woorden letten.’ ‘Dan gaan er zoveel afkortingen over tafel. Dat is niet alleen voor jongeren niet te begrijpen, maar voor heel veel Nederlanders niet.’

In Den Bosch werkt John Wildenberg aan preventieve activiteiten die aansluiten bij de jongeren. ‘Wil jij miljonair worden? Dat willen ze allemaal. We proberen ze aan te spreken met informatie over bitcoins en andere cryptocurrency. Vandaaruit kunnen we het ook hebben over plannen maken, over sparen en keuzes hebben. Zo halen we de focus weg van schuldenproblematiek, maar zo werken we wel aan bepaalde skills.’

‘Pieken en dalen horen bij de Schuldhulpverlening, maar weinig jongeren fietsen er zo doorheen’

Anna-Laura van Eeden in Amsterdam heeft positieve ervaringen met een nieuwe gesprekstechniek ‘Sturen op Zelfsturing’. ‘Dat gaat uit van stress-sensitief werken. Je gaat echt zoeken en graven naar de motivatie bij de jongeren. Wat wil hij of zij? Wat zijn de dromen en hoe kom je daar? En dit werkt echt, is mijn ervaring. Het zorgt ervoor dat er minder weerstand is.’

De vier panelleden benadrukken stuk voor stuk hoe belangrijk de relatie met de jongeren is. Jaouad Najih: ‘Pieken en dalen horen bij Schuldhulpverlening, er zijn maar weinig jongeren die er zo doorheen fietsen. Dus geef die onvoorwaardelijke steun.’

Op 30 maart gingen professionals uit de schuldhulpverlening in een verdiepende sessie aan de hand van de Schouders Eronder Methodiek verder met de vraag: Hoe kunnen we jongeren met schulden (eerder) bereiken? Het verslag van deze bijeenkomst lees je hier.