Tips, training & advies
Stel je vraag
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wanbetalersregeling werkt om mensen verzekerd te houden

19 december 2019
Verzekerden met een premieschuld van zes maanden of meer vallen onder de wanbetalersregeling. Zij betalen een hogere bestuursrechtelijke premie aan het CAK en blijven verzekerd voor de basisverzekering. Het aantal wanbetalers is vanaf juni 2015 tot september 2019 gedaald van 325.000 naar 215.000 mensen. De minister voor Medische Zorg en Sport, liet de regeling evalueren. Het blijkt dat de regeling over het algemeen goed werkt, maar een verdere daling kan alleen gerealiseerd worden samen met een bredere schuldenaanpak.
wanbetalersregeling evaluatie

De regeling voorkomt dat burgers hun zorgverzekering kwijtraken
De wanbetalersregeling zorgt ervoor dat mensen verzekerd blijven. Het voorkomt dat verzekeraars de zorgverzekering van kwetsbare burgers beëindigen, als zij niet betalen. Daarnaast wordt een deel van de zorgverzekeringspremie alsnog geïnd, wat bijdraagt aan de betaalbaarheid van de zorgpremie.

Brede schuldenaanpak moet zorgen voor verdere daling aantal wanbetalers
De prikkel die uitgaat van de hogere bestuursrechtelijke premie werkt bij een deel van de verzekerden, bij een ander deel verergert het juist de problemen. Het gaat dan vaak om mensen met complexe schulden en psychosociale problemen. Het afschaffen van de wanbetalersregeling is dan ook geen oplossing voor de brede schuldenproblematiek, vindt minister Bruins. Een verlaging van de opslag is wel het onderzoeken waard.

Zorgverzekeringslijn gaat gemeenten ondersteunen bij oplossen zorgverzekeringsschulden
De onderzoekers geven aan dat vooral gemeenten actie moeten ondernemen om langdurige wanbetalers te helpen. De minister roept gemeenten dan ook op om de gegevens van wanbetalers bij het CAK op te vragen en in te zetten voor schuldhulpverlening. Een actieonderzoek in Amsterdam (een samenwerking tussen de gemeente, de Ombudsman Amsterdam en het CAK) laat zien dat een intensieve aanpak met huisbezoeken werkt. Zorgverzekeringslijn gaat hier in 2020 een rol in spelen door deze inzichten te delen met andere gemeenten.

Lees het hele persbericht

Het volledige rapport: (On)schuldig aan schuld, Evaluatie van de wanbetalersregeling in de Zorgverzekeringswet