Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Nieuws

Wanneer wordt de zorgtoeslag omgeleid?

22 januari 2018
Het CAK draagt de inning van de bestuursrechtelijke premie aan het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) over als bronheffing via werkgever of uitkeringsinstantie niet mogelijk is. De wanbetaler ontvangt een brief met acceptgiro van het CJIB om de bestuursrechtelijke premie te betalen.
omleiding zorgtoeslag

De omleiding zorgtoeslag
Het CJIB controleert bij de Belastingdienst of de wanbetaler (en eventuele toeslagpartner) zorgtoeslag ontvangt. Als dat het geval is, dan houdt het CJIB de zorgtoeslag in. Het CJIB gebruikt de zorgtoeslag om een deel van de bestuursrechtelijke premie te betalen. Voor het resterende bedrag van de openstaande bestuursrechtelijke premie ontvangt de wanbetaler een acceptgiro die binnen zes weken moet worden betaald.

Rekenvoorbeeld
De bestuursrechtelijke premie in 2018 bedraagt 136,67 euro. Stel dat je recht hebt op de maximale zorgtoeslag van 94,- euro per maand (2018). Dan ontvang je op de CJIB-acceptgiro een bedrag van € 42,67 dat je moet betalen.

Acceptgiro niet betaald?
Het CJIB stuurt eerst een herinneringsbrief als de acceptgiro niet binnen zes weken is betaald. Als er na twee weken nog steeds niet is betaald, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in die extra kosten in rekening brengt.

Betalingsregeling
Een betalingsregeling afspreken met het CAK of het CJIB is niet mogelijk, maar wel met de zorgverzekeraar. De inning van de bestuursrechtelijke premie door het CJIB wordt dan opgeschort.