Tips, training & advies
Chat of bel 0800 64 64 644
 Werkdagen: 09:00 - 17:00 uur

Lees voor
Nieuws

Wijkteams hebben behoefte aan kennis bij de aanpak van zorgverzekeringsschulden

12 maart 2021
Sociaal werkers in een wijkteam hebben kennis over zorgverzekeringsschulden nodig. Zij zijn verantwoordelijk voor het signaleren van financiële problemen en het bieden van ondersteuning bij het oplossen daarvan. Zorgverzekeringslijn deed een kennisscreening onder wijkteams. Daaruit bleek dat er onder sociaal werkers in wijkteams behoefte is aan verdieping van hun kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden.
screening wijkteams

Kennisscreening onder wijkteammedewerkers
Een aantal wijkteammedewerkers vulden een digitale vragenlijst in. De deelnemers beantwoordden vragen over premiebetaling, de wanbetalersregeling, een betalingsregeling en detentie en de zorgverzekering. Met de uitkomsten van deze screening willen we ervoor gaan zorgen dat de dienstverlening van Zorgverzekeringslijn beter aansluit bij de praktijk en de kennisbehoefte van wijkteammedewerkers.

Globale kennis goed op orde
De meeste sociaal werkers van wijkteams die deelnamen aan de screening wisten goed wat de gevolgen zijn van premieachterstanden bij de zorgverzekeraar en kenden de wanbetalersregeling. Maar op verdiepende vragen kon het merendeel van de deelnemers geen juist antwoord geven. Ook de kennis van de mogelijkheden om de schuld aan te pakken schoot te kort. Opvallend is dat de sociaal werkers goed op de hoogte waren van de gevolgen van detentie voor de zorgverzekering.

Behoefte aan ondersteuning bij aanpak zorgverzekeringsschulden
Bijna alle sociaal werkers gaven naar aanleiding van de screening aan dat zij behoefte hebben aan meer kennis over de aanpak van zorgverzekeringsschulden. Fadoua, buurtteammedewerker in Utrecht, beaamt dat. “De onderwerpen uit de screening komen wij ook tegen in de praktijk.” Wijkteammedewerkers gaven daarnaast aan dat zij ook behoefte hebben aan kennis over preventie, actuele wijzigingen in de wanbetalersregeling en de dekking van de verzekering bij achterstanden.

Taken rondom werk en inkomen liggen weer vaker bij wijkteams
Dat onder wijkteams behoefte is aan kennis over schulden blijkt ook uit onderzoek van Movisie. Movisie heeft de afgelopen vijf jaar vier peilingen uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. Zij signaleerden dat bij veel cliënten met multiproblematiek, financiën een rol spelen. En uit het laatste rapport Sociale (wijk)teams: 5 jaar later van Movisie bleek dat de taken rondom werk en inkomen (onder andere schulden) vaker in de wijkteams zijn ingebed.

Kennis op maat
Het is belangrijk dat mensen met (zorgverzekerings-)schulden dichtbij huis in de wijk geholpen kunnen worden door sociaal werkers van wijkteams. Zorgverzekeringslijn ontwikkelde daarom voor sociaal werkers de training: Hoe herken je zorgverzekeringsproblemen? Deze training is geaccrediteerd door Registerplein. Dat aanbod wordt eind april uitgebreid met een e-learning voor sociaal werkers. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de screening gaf aan dat aan dat  zij daar de voorkeur voor hebben.

Meer informatie over de gratis training voor sociaal werkers

Stuur mij een bericht als de e-learning voor sociaal werkers beschikbaar is